rozhovor

Dnes odpovídá...
Jitka Červinková

Dalším členem CAFIN, které pravidelně představujeme na stránkách našeho časopisu, je finanční analytička společnosti Rossmann s. r. o. Jak se Jitka Červinková dostala od studia techniky až ke controllingu a co jí pomohlo naučit se efektivněji využívat čas, se dočtete v následujícím rozhovoru.

Jitka Červinková

Co podle Vás znamená být dobrým finančním analytikem?


Dobrý finanční analytik vždy připraví objektivní a vypovídající podklady pro rozhodování managementu, a je tak jeho nepostradatelným partnerem.


Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?


Právě tu praxi. Je rozdíl o něčem slyšet/číst a řešit to v konkrétní situaci a podmínkách.

 

 _________________________________________________________________________________

 

 „Nedělím úspěchy na velké a malé, jsem prostě ráda, když se povede to, o co jsem se snažila.“

 _______________________________________________________

  

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?


Nedělím úspěchy na velké a malé, jsem prostě ráda, když se povede to, o co jsem se snažila.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?


Z každého se snažím pro inspiraci vzít to nejlepší a stejně tak vnímám „odstrašující“ případy, tzn. to, jak se chovat nechci. V rámci své profese bych zmínila např. pana Karla Havlíčka. Jeho hodiny na vysoké škole byly skvělé, člověk odcházel plný energie a chuti na sobě pracovat.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život –  projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?


Zatím na sobě vyloženě „deformaci“ nepociťuji, mám hodně dobrou paměť na čísla, ale to jsem měla dřív, než jsem začala pracovat ve financích.

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování  kariérních cest v oblasti financí Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

 

Moje první práce, které jsem se začala věnovat po prvním ročníku na vysoké škole, mě přiměla ke změně školy, ekonomika mi byla bližší než původně zvolená technika. V průběhu studia jsem se pak dále rozhodovala mezi nabídkou na pozici recovery auditora a obchodníka. Jsem ráda, že jsem nakonec zvolila audit, naučilo mě to trpělivosti a pečlivosti a přivedlo mě to k retailu. Po třech letech působení na této pozici jsem dostala nabídku na finančního analytika ve společnosti Rossmann, kde již pátým rokem působím. Ve srovnání s auditem mi práce v controllingu přijde výrazně kreativnější,baví mě spolupráce napříč odděleními.

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?


Chuť zúčastnit se některých školení a přístup k informacím. Chci zlepšovat své odborné znalosti
a poznat nové lidi.

 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?


Zrovna jsem absolvovala první část cyklu Finanční controller, což bylo určitě přínosné. Potvrdilo se mi, že controlling má velký potenciál, nicméně ve většině firem (stejně jako u nás) ještě nefunguje tak, jak by mohl... Určitě impulz pro to, zkusit něco změnit... Bavilo mě nahlédnutí do controllingu výrobní firmy, ráda se vzdělávám obzvláště v oblastech, které by se mě někdy v budoucnu mohly týkat.

 

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?

 

Ráda bych se v budoucnu zúčastnila cyklu Finanční manažer, ale určitě si vyberu i nějaké další odborné semináře, které mi umožní získat nové vědomosti.

 

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Byrokracie a neustálé změny předpisů, čas je věnován těmto aktivitám na úkor tvoření hodnot.

 

_______________________________________________________

 „Pracuji na tom, abych se co nejméně zabývala věcmi, které nejsem schopna ovlivnit, člověku to jen ubírá energii.“

_______________________________________________________

 

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?


Pozitivně, spousta procesů by měla být zautomatizována. Samozřejmě jsou profese, kde je lidský element nenahraditelný. U nás ve firmě má éra P4.0 budoucnost, bude se jednat pravděpodobně o automatizaci skladů a zavádění některých prvků digitální ekonomiky.

 

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?


Jóga, běh, tenis, chození po horách, snowboarding… A po sportu zasloužené pivko! Podzimní a zimní večery doplňuji čtením a elektrickou kytarou.


Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?


Pracuji na tom, abych se co nejméně zabývala věcmi, které nejsem schopna ovlivnit, člověku to jen ubírá energii. A doporučuji knihu Konec prokrastinace, pomohla mi utřídit si myšlenky a využívat čas efektivněji.

 

Ing. Jitka Červinková

_________________________________________________________________________________

 Jitka vystudovala Vysokou školu finanční a správní v Praze se specializací na Operativní management a podnikové finance a Prodej a marketing. V současné době působí jako finanční analytik ve společnosti Rossmann s. r. o., kde mimo jiné zodpovídá za plnění smluvních podmínek a Bonus Management System, spolupodílí se na procesech strategického plánování a forecastování a sestavuje reporting generálnímu řediteli. V minulosti pracovala jako konzultant, vedoucí týmu a poté jako auditor ve společnosti EVV Recovery Auditing Services,GmbH. 

Další zprávy z této kategorie