rozhovor

Dnes odpovídá...
Jiří Láznička

Dalším naším členem, kterého jsme rádi vyzpovídali, je finanční ředitel společnosti M a v e l, a. s.  Jiří Láznička. Jiří se po zkušenostech na Ministerstvu zemědělství rozhodl pro další studium, a to až v daleké Austrálii. Po svém návratu nastoupil do společnosti M a v e l, a. s., se kterou je spojen do současnosti. V následujícím rozhovoru se mimo jiné dozvíte, co ho vedlo k tomu stát se členem CAFIN.

Co podle Vás znamená být dobrým vedoucí oddělení controllingu?

Obecně si pod osobou vedoucího pracovníka představuji člověka, který dokáže komunikovat se svými kolegy, dokáže v nich najít skrytý potenciál a vystavět tým, který táhne za jeden provaz a může se na něj spolehnout. Co se týká oblasti controllingu, zde si myslím, že by si dobrý vedoucí měl u vedení společnosti vybudovat důvěru a respekt, aby se mohl dostat do role „partnera“ a „prudiče“, jak o tom na inspirativní přednášce Controllingového fóra hovořil pan Nekvapil.

 

______________________________________________________________________________________

„V osobním životě jsem rozhodně hrdý na to, 

že jsem se rozhodl část svého života strávit v zahraničí,

což byla zkušenost k nezaplacení. V profesním životě je to to,

že jsem se po „restartu“ kariéry vypracoval v relativně krátké době

do pozice finančního ředitele ve společnosti, 

která je pro mě zároveň srdeční záležitostí.“

______________________________________________________________________________________

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil si to až praxí?

Domnívám se, že to je zejména aktivní používání selského rozumu (a nikoliv obecných pouček) a schopnost rychle reagovat na měnící se podmínky. Neříkám, že jsem v tom dokonalý, ale mám pro to skvělé učitele.

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

V osobním životě jsem rozhodně hrdý na to, že jsem se rozhodl část svého života strávit v zahraničí, což byla zkušenost k nezaplacení. V profesním životě je to to, že jsem se po „restartu“ kariéry vypracoval v relativně krátké době do pozice finančního ředitele ve společnosti, která je pro mě zároveň srdeční záležitostí.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Velice si vážím své manželky, která má stále trpělivost snášet mé puntičkářství, a to, že zapomínám a nemám na nic čas. V rámci své profesní kariéry jsem potkal spoustu inspirativních lidí, kterých si nesmírně vážím, na jejich vyjmenování by však nestačil prostor vymezený pro tento rozhovor.

 

______________________________________________________________________________________

„Přestože jsem členem teprve od ledna tohoto roku,

měl jsem možnost zúčastnit se téměř všech akcí zastřešovaných CAFINem.

Nejvíce vzpomínám zejména na akce „Controllingové fórum“

a „CAFIN day“, kde jsem slyšel spoustu zajímavých přednášek

a stejně tak potkal zajímavé lidi, o společenském programu nemluvě.“

 _____________________________________________________________________________________

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Profesionální deformace se u mě rozhodně vyskytuje, a to taková, že spoustu rodinných rozhodnutí řeším pomocí excelových tabulek. Stejně tak si velice zakládám na dodržování nastavených procesů, ať už se jedná o průběh úklidu domácnosti, vaření či metody FIFO ve spižírně.

 

Jedním z předmětů zájmu CAFINu je sledování kariérních cest v oblasti financí? Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

V oblasti financí se má cesta začala rozvíjet ze-jména po nástupu do společnosti M a v e l, a. s., kde jsem dostal volný prostor k nastavení reportingu a procesů ve finančním oddělení. Za klíčové momenty tak považuji nástup k současnému zaměstnavateli a dále jeho důvěru ve mě vloženou.

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Nějakým záhadným způsobem se ke mně dostal katalog Controller Institutu, ve kterém byla informace o CAFINu. Po prostudování internetových stránek jsem dospěl k názoru, že by bylo přínosné stát se členem. Osobní očekávání vidím zejména v možnosti předávání si zkušeností s podobně smýšlejícími lidmi a tím možnosti získat inspiraci pro další práci a rozšířit si obzory.

 

Na které akce CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Přestože jsem členem teprve od ledna tohoto roku, měl jsem možnost zúčastnit se téměř všech akcí zastřešovaných CAFINem. Nejvíce vzpomínám zejména na akce „Controllingové fórum“ a „CAFIN day“, kde jsem slyšel spoustu zajímavých přednášek a stejně tak potkal zajímavé lidi, o společenském programu nemluvě.

 

Kterých plánovaných akcí CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Z plánovaných akcí bych se v letošním roce rád zúčastnil především konference IT pro FINANCE, což je oblast, která mě zajímá, a rád se v ní ne-chám inspirovat. Samozřejmě se zajímám i o školení Controller institutu, ale pro jejich realizaci zatím nenastala vhodná doba.

 

 

Další zprávy z této kategorie