rozhovor

Dnes odpovídá...
Jaroslav Kohoutek

Prvním členem, kterého představujeme, je Jaroslav Kohoutek, finanční ředitel společnosti DNS, a. s. Specializuje se na controlling, jeho nasazení a využití s podporou informačních technologií. Jak být dobrým finančním ředitelem? Proč se stal členem CAFIN a jak hodnotí aktuální ekonomickou situaci? Dočtete se v následujícím rozhovoru.

Jaroslav Kohoutek

Co podle Vás znamená být dobrým finančním ředitelem?

Dobrý finanční ředitel musí být odborník s manažerskými schopnostmi, neboť práce s lidmi, a to nejen podřízenými, ale i s kolegy v celé firmě, je nesmírně důležitá.


Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?


Právě tu práci s lidmi – je to celoživotní vzdělávací proces, člověk musí být sám sebou, ale zároveň citlivě vnímat ostatní.


Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?


Těžko vyzdvihnout konkrétní události, spíše chci zdůraznit možnost aplikovat znalosti nabyté studiem a praxí v různých oblastech podnikatelského prostředí a potvrdit si tak, že principy ekonomického řízení jsou stejné pro všechny obory.

 

__________________________________________________________________________________

„Dobrý finanční ředitel musí být odborník s manažerskými schopnostmi, neboť práce s lidmi, a to nejen podřízenými, ale i s kolegy v celé firmě, je nesmírně důležitá.“

__________________________________________________________________________________

 


Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?


Mým vzorem jsou ti manažeři, kteří dokážou motivovat svůj tým, předávat jim znalosti, rozvíjet je. Takový tým potom pracuje s chutí a výkonností.


Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?


Řekl bych, že ne. Zatím nenutím děti účtovat podvojně kapesné…

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?


Začínal jsem jako controller a postupně přidával  další oblasti: účetnictví, cash management atd. až po kompletní zastřešení činností a odpovědnosti úseku finančního ředitele. Jako klíčové hodnotím kromě štěstí i to, že jsem vždycky hledal nové výzvy.

 

 

Co Vás vedlo k tomu, připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?


Chci mít šanci setkávat se s odborníky z naší profese, sdílet zkušenosti, diskutovat aktuální
problémy a seznamovat se s novinkami.

 

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?


Obecně nemám rád administrativní zátěž, ale domnívám se, že podniky v dnešní době čelí především výzvám pramenícím z aktuální situace ekonomiky – je doba růstu, tedy i společnosti cítí šanci a chtějí expandovat, k tomu ale potřebují kvalitní a motivované zaměstnance, musí využívat nové technologie, bojovat s konkurencí v globalizované ekonomice.


Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?


Průmysl 4.0 je jev, který reálně nastává a bude se projevovat stále více. Otázkou podle mě je, jak velké změny ve společnosti postupně nastanou a jak rychle to bude. Jsem přesvědčen, že v některých oblastech budou tyto změny umožněné technologickým pokrokem poměrně významné, dojde ke změnám ve struktuře pracovních míst, zaměstnanosti, budou se více rozvíjet oblasti související s bezpečností a kyberkriminalitou, vznikat nové legislativní a etické problémy atd.


A k druhé části otázky: naše společnost  je jedním z nejvýznamnějších IT distributorů s přidanou hodnotou v České republice, takže nové trendy jsou pro naše podnikání zcela zásadní.

 

__________________________________________________________________________________

„Průmysl 4.0 je jev, který reálně nastává a bude se projevovat stále více. Otázkou podle mě je, jak velké změny ve společnosti postupně nastanou a jak rychle to bude. Jsem přesvědčen, že v některých oblastech budou tyto změny umožněné technologickým pokrokem poměrně významné, dojde ke změnám ve struktuře pracovních míst, zaměstnanosti,
budou se více rozvíjet oblasti související s bezpečností
a kyberkriminalitou, vznikat nové legislativní a etické problémy atd.“

 

__________________________________________________________________________________

 

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace? 

 

Rodinné sportovně-rekreační aktivity jsou asi velmi populární a časté formy relaxace a také já je rád provozuji. Ale pokud chci úplně „vypnout“ a utéct z dnešní hektické doby, pak mým velkým koníčkem či spíše vášní je myslivost. Člověk vnímá přírodu naplno, může vychutnávat někdy klid, někdy maximální vzrušení při samotném lovu.

 

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?


Zatím jsem bohužel toto pravidlo neobjevil, ale moc rád bych.

 

 

 

Ing. Jaroslav Kohoutek

________________________________________________________________________________


Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku. Ve své dosavadní profesní praxi se věnuje především oblasti ekonomiky komerčních společností různých oborů. Jeho specializací je controlling, jeho nasazení a využití s podporou informačních technologií. V  současné době působí na pozici finanční ředitel ve společnosti DNS a. s.

Další zprávy z této kategorie