rozhovor

Dnes odpovídá...
Jaromír Herůdek

Jaromír je naším členem již od roku 2017 a nejvíce si oblíbil konferenci IT pro FINANCE. Sám se věnuje lektorské činnosti v účetní a datové agendě. Proč si pochvaluje členství v CAFINu a co považuje za svůj největší úspěch?

Co podle Vás znamená být dobrým jednatelem?

Dobrý jednatel by měl umět dobře komunikovat a řídit. Na jeho rozhodnutích, o kterých by měl přesvědčit lidi ve firmě, záleží pak zdárný chod celé společnosti i vztahy v ní. Měl by mít přirozenou autoritu a samozřejmě být znalý daného oboru.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

De facto skoro všechno. Vždy jsem byl hozen přímo do vody a musel jsem si na všechno přijít sám. Nestalo se, že by mi někdo předával znalosti týkající se mé nadcházející práce a zasvěcoval mne do specifik dané společnosti. Pod tlakem managementu, času, termínů apod. jsem byl vždy nucen vymýšlet co nejefektivnější a nejrychlejší způsoby, jak docílit požadovaného výsledku – co se týká účetních uzávěrek, datových analýz, návrhů opatření apod.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Největším úspěchem je má funkční rodina, která podporuje mne a já zase její členy.  Díky této podpoře jsem vždy mohl pracovně dělat to, co mne bavilo.

Co se profesních úspěchů týká, v každé firmě, kde jsem působil na různých ekonomických pozicích, bylo vždy něco zajímavého, co jsem bral jako výzvu. A když se mi podařilo takový úkol splnit, vnitřně mě to naplňovalo. Proto jsem hrdý na to, že jsem se nezalekl žádného úkolu a vždy jej dotáhl do zdárného konce.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Nejvíce mě ovlivnili rodiče, kteří jsou a budou vždy mým vzorem. Každý den mohu potkat někoho, kdo mě může inspirovat po profesní stránce nebo svým chováním, postojem, jednáním, znalostmi a dovednostmi třeba i z jiných oborů než je ekonomika.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život - projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Doufám, že moc ne. Nevedu si domácí účetnictví ani nehlídám (myšleno jako ekonom) rodinné finance. Běžné hospodaření rodiny jako u kohokoliv jiného je ale samozřejmostí.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Po vystudování ekonomické fakulty VŠB v Ostravě – obor Národohospodářské plánování – jsem nastoupil na finanční úřad. Po šesti letech jsem přešel „na druhou stranu“ a pracoval v různých typech společností na pozicích hlavní účetní, controller, finanční ředitel. Každá firma mi pomohla zvýšit mé dosavadní znalosti a dovednosti a znamenala pro mne profesní posun. Ale nejdůležitější moment byl v roce 2013, kdy jsem se rozhodl založit s manželkou svou vlastní firmu a zahájil jsem poskytování poradenských služeb pro malé a střední firmy.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Našel jsem na webu Vaše stránky a vzhledem k tomu, že se snažím stále vzdělávat, stal jsem se členem. Je to výborný způsob, jak lidé stejného zaměření mohou mezi sebou sdílet své zkušenosti a znalosti. Také se v rámci CAFIN setkávám stále s novými informacemi. Myslím, že směr, jakým se CAFIN ubírá, je inspirující a přeji všem, aby to takhle bylo i do budoucna.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Asi na první z nich, které jsem se zúčastnil – IT pro finance. Velmi mne překvapila svým obsahem i perfektní organizací.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Opět IT pro finance – inspirativní setkání analytiků a ekonomů z různých oborů je pro mne vždy přínosné.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Byrokracii – všechno, co musí firmy znát, v čem se mají umět orientovat a množství formulářů, které pod pohrůžkou sankcí musí v termínech odevzdávat. Navíc se stále vyžadují nové a nové tiskopisy a povinnosti, o častých změnách různých zákonů ani nemluvě.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0?  Projevil se tento fenomén již u Vás ve firmě?

Jsme malá rodinná firma zaměřená na poradenství, takže Průmysl 4.0 vnímám spíše z pohledu svých klientů. Je to ale přirozený vývoj, který je hnán různými důvody – nedostatkem kvalifikované pracovní síly, digitalizací, robotizací, tlakem konkurence, požadavky na rychlost a kvalitu dodávek od zákazníků apod. To vede k tomu, že i v oblasti financí musí dojít postupně ke změnám.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Rád hraji volejbal, houbařím, se svými dospívající syny hrajeme deskové hry.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život? 

Těch pravidel mám více, většinu od svého táty. Ale dvě pro mne nejdůležitější jsou asi tato:

Neber život příliš vážně, stejně z něho nevyvázneš živý.

A také: Žij život tak, aby ses mohl každé ráno podívat do zrcadla.

 

Ing. Jaromír Herůdek

V roce 1991 ukončil vzdělání na VŠB – Ekonomická fakulta, obor národohospodářství. Šest let působil na finančním úřadě, pak v různých typech společností (příspěvková, obchodní, výrobní, tuzemská, zahraniční) na pozicích hlavní účetní, ekonom, analytik, finanční ředitel. V roce 2013 založil společnost Accounting services and analysis, s.r.o., která působí jako konzultační firma v oblasti reportingu, controllingu a účetnictví pro malé a střední firmy. Také školí v oblasti účetnictví, analýz a hledání chyb v datech.

Další zprávy z této kategorie