rozhovor

Dnes odpovídá...
Inovace je součástí DNA DEKu

Honza Bolek, působící jako finanční ředitel skupiny DEK, je se svými zkušenostmi uznávaným odborníkem v oblasti finančního řízení. Vyniká zejména v oblastech implementace a správy ERP systémů a Business Intelligence. Dalším jeho pracovním koníčkem je optimalizaci pracovního kapitálu. Jeho profesní cesta v DEK je plná rozmanitých zkušeností, které formují jeho odborný profil.

Kromě své hlavní pracovní role se Honza také angažuje jako člen dozorčí rady České asociace pro finanční řízení a je aktivní i v Controller Institutu, kde již 17 let sdílí své znalosti a zkušenosti prostřednictvím kurzů. Jeho schopnost moderovat s lehkostí, humorem a nadsázkou jej činí populárním lektorem a výjimečným prezentátorem.

Cesta k úspěchu: Honzo, každý příběh má svůj začátek. Jaká byla Tvá cesta ke křeslu CFO v DEKu?

Vyučil jsem se controllingu v První novinové společnosti (PNS) – s mým prvním šéfem jsme se loni po letech opět sešli v DEKu. Dodnes si pamatuji, jak jsem o to původně brigádnické místo hodně stál, protože jsem si říkal, že to je přesně pro mě. A opravdu bylo, vyzkoušeli jsme si tam tenkrát řadu věcí a osahali si řemeslo podnikových financí. 

Do DEKu mě zlákala bývalá kolegyně. Přešla tam z PNS asi rok přede mnou a byla naprosto nadšená. A já jsem i po více než 15 letech taky. Původní nabídka byla na místo logistika, ale rovnou při pohovoru jsme došli k tomu, co by mi zřejmě mohlo jít líp. Za pár týdnů jsem vedl oddělení controllingu, které do té doby DEK neměl. A díky růstu skupiny jsem dostal příležitost i k finančnímu řízení skupiny, v rámci předávání rolí a funkcí z majitelské úrovně na manažerskou.

Inspirace, která pohání: Kdo je Tvým finančním superhrdinou a jak Tě inspiroval k vytváření profitových „zázraků“?

Už na základní škole jsem investoval body rodičů v kupónové privatizaci, musím tedy přiznat, že velmi neuměle a taky neúspěšně. Ale bavit mě to nepřestalo, na obchodní akademii ve Slaném mě pro praktickou podnikovou ekonomiku nadchl jistý profesor Obermajer. Na VŠE jsem hltal přednášky manažerského účetnictví prof. Krále, moc si vážím toho, že jsme se později poznali i osobně. Nejbližší, téměř bezednou studnicí inspirace z praxe je můj lektorský kolega a vzor Tomáš Nekvapil. A to, že jsme se koneckonců i spolu měli možnost zúčastnit slavnostního oběda s profesorem Kaplanem, americkým klasikem odvětví, při jeho poslední návštěvě v Praze, pokládám za naprostou třešničku.

 

Z těchto zdrojů čerpám při koncipování své představy o fungujícím systému manažerského účetnictví a reportingu. Mým cílem je uspořádat věci tak, abychom je mohli podat jako jasnou a rychle srozumitelnou informaci těm, kteří na analýzu nemají tolik času, ale musejí se rychle rozhodnout. Dnes se k tomu přidává potřeba znát možnosti reportingových nástrojů a spousta souvisejících témat, od získávání správných dat přes zajištění jejich efektivní transformace až po jejich přehlednou prezentaci.

Strategický pohled na čísla

Mistrovský plán: Jaký je tajný recept DEKu na finanční úspěch?

Klíčová je naprostá priorita obchodu a neustálý důraz na zákazníka a dobrý produkt. Důležitá je také rychlá reakce a snaha o hledání a zavádění nových řešení, v DEKu se opravdu nedá usnout na vavřínech. V neposlední řadě hodně pomáhá kultura firmy a skvělá atmosféra. Postupem času s růstem firmy to mění formu, ale základ zůstává pořád stejný, přátelský, nadšenecký a sympaticky neformální.

Překážky a triumfy: Jaké byly ty největší bitvy v roli CFO a které z nich se staly Tvými nejslavnějšími vítězstvími?

Největším dlouhodobým úspěchem je určitě vytvoření týmu, který ve financích máme. Daří se nám dodávat firmě odbornost potřebnou pro správu všech svěřených procesů, zároveň mě těší, že táhneme za jeden provaz a snažíme se předvést to nejlepší v práci, která nás baví.

V posledních 10 letech se nám podařilo zajistit financování významného rozvoje celé skupiny, vždyť jen za posledních 5 let proinvestoval DEK více než 10 mld. Kč. Interně neustále rozvíjíme systém reportingu a plánování, v posledním roce prostřednictvím nového týmu Business Intelligence, díky kterému jsme schopni reagovat na stále větší komplexnost a složitost této problematiky. Kontinuální prací jsou strategické konzultace a operativní pomoc jednotlivým firmám. Zde jsem rád, že se nám daří integrovat do systému našeho finančního řízení i nové firmy a obchodní modely.

Co naopak rád nemám? Když někdo hraje sám na sebe anebo nemá dostatečnou sebereflexi. Nedávno jsem zaslechl moc hezkou myšlenku: je vhodné mít ambice v souladu se schopnostmi. S několika málo lidmi, u kterých tahle rovnice neplatila, jsme se tak v průběhu času rozloučili, ale i to je život, jádro týmu zůstává a vlastně nám postupně roste.

Zvládání růstu skupiny DEK: Každý rok přibývají do skupiny DEK nové firmy, ať už jde o větší společnosti nebo menší podniky. Jaký máš recept na to, abyste s tvým týmem, který zůstává poměrně stabilní, zvládli tento růst a integrovali nové firmy bez toho, abyste se ztratili v tomto neustále se rozšiřujícím podnikatelském vesmíru?

 

Snažíme se o to, aby právě tohle byla naše odbornost – nad rámec povinných schopností, jakými jsou správa daní, účtování nebo operativní reporting. Snaha, chuť a schopnost sjednocovat – to je naše práce. Nikdo nám přitom přesně neřekne, co máme dělat, cestu si musíme najít a určit sami. A nejen v tom, jak nastavit metodiku a konsolidovat, musíme umět taky komunikovat a podílet se na širších projektech, ať už s nově získanými kolegy nebo s manažery, kteří mají odpovědnost za jednotlivé podnikatelské směry v rámci skupiny.

Technologie a inovace: Budoucnost financí

Digitální revoluce: Jak DEK využívá magii technologie k transformaci finančních procesů?

Rozhodně se o to velmi snažíme. Přinesli jsme do distribuce stavebních materiálů vyšší úroveň právě díky technologickému povýšení procesů. Zákazník u nás přesně ví, za jak dlouho bude obsloužen, při covidu jsme rychle nasadili bezkontaktní nákup, prodáváme stavebniny přes e-shop, ačkoli to není právě zboží, kde by se to nabízelo.

I ve financích jedeme v tomhle vlaku, od automatického zpracování faktur přes kvalitní a rozmyšlenou správu všech základních systémů, automatizovanou výměnu dat mezi všemi společnostmi, nasazení různých menších technologických řešení zaměřených na efektivní proces účetní závěrky, jak individuální, tak konsolidované, až po přípravu dat pro reporting a samotné reportingové řešení, které má dnes už stovky uživatelů. A samozřejmě už nakukujeme za roh na to, co nám přináší trend AI.

Inovace jako palivo růstu: Jak inovace definují vaši finanční strategii a jak je DEK využívá k dosažení lepších, a ještě lepších výsledků?

Inovace je součástí DNA DEKu. Neustále se snažíme přicházet s něčím novým, a to ne díky náhodě, ale v rámci nastaveného procesu, který inovace a nápady katalyzuje. Viditelné jsou inovace, které směřují k zákazníkovi nebo zrychlují či jinak vylepšují zákaznickou zkušenost. Ani podpůrné funkce včetně financí ale nemohou zůstávat pozadu. Celé roky se tak snažíme o to, aby práci zvládlo spíše méně lidí chytrým způsobem, nežli více lidí způsobem hloupým a pracným. A pořád máme další nápady.

Vize a predikce

Křišťálová koule: DEK vstupuje do další etapy svého rozvoje, můžeš nám prozradit jaké máte aktuálně priority?

Aktuálně pracujeme na hlubší integraci akvizic výrobních společností z let 2021 a 2022 (BEST, Stachema) do skupiny DEK. Vracíme se také k rozšiřování prodejní sítě, které jsme zastavili po vpádu Ruska na Ukrajinu – stavíme pobočku ve Kbelích a připravujeme další lokality. A samozřejmě zvažujeme, jaké další investiční a akviziční možnosti by pro nás byly to pravé.

Zároveň se zamýšlíme nad tím, jak všechny firmy ve skupině dlouhodobě sladit na společném hodnotovém základě, důrazu na aktivitu a inovace a hledání synergií mezi jednotlivými směry. DEK v posledních letech jednak vlastním růstem a jednak vstupem do nových odvětví narostl z pohledu objemu i složitosti. Nové etapě by měl odpovídat také systém řízení, díky kterému budeme moci rychle reagovat na všechny výzvy a dále rozvíjet všechny produkty a služby.

Digitalizace ve financích: Digitalizace a technologický pokrok rychle mění i finanční obor. Jak podle tebe tyto změny ovlivní pracovní náplň lidí ve finančních týmech DEK? Očekáváš, že se v důsledku digitalizace budou měnit nároky na dovednosti a kompetence členů těchto týmů?

Technologie budou určitě náš život zjednodušovat, a to i ten finanční. Na druhé straně to bude znamenat vyšší požadavky na odbornost. Obecně se musíme vyrovnat s tím, že zaučovat už se nebude u kopírování a vybalování pošty, ale na sofistikovanějších činnostech, které bude muset nováček vstřebat. Řadové pozice budou řešit případy, které nezvládl automatizovaný proces – což není triviální práce. Řídící pozice budou tento proces nastavovat a vymýšlet.

Bylo by skvělé, kdyby nám v budování potřebných kompetencí pomohlo školství. Kdybych měl být ale praktičtější, vidím, že významnou část potřebných znalostí budeme muset doplňovat promyšleným procesem zaškolování nováčků a neustálým rozvojem a posouváním všech lidí v týmu, bez rozdílu věku či pozice.

Ach ta udržitelnost

Aktuálně se zdá, že mnoho firem zaujímá vyčkávací postoj k udržitelnosti, možná z důvodu nejistoty nebo složitosti implementace. Myslíš si, že je důležité aktivně se zapojit do trendu zelených financí, nebo se domníváš, že je vhodnější přístup vyčkávat a sledovat, jak se trendy vyvíjejí?

V DEKu už nyní vytváříme předpoklady a aktivně jdeme vstříc snahám o udržitelnou budoucnost. Potenciály ke zlepšení jsou ve výrobě, logistice, zelené energii a dalších směrech, postupně se je snažíme identifikovat a řadu z nich budeme určitě realizovat.

Primárně nám přitom nejde o výhledové dopady na cenu financování. Ani v bankách zatím není úplně jasno, jak to v této oblasti bude probíhat, nicméně i tam vidím trend, a bez naší přípravy bychom to možná za pár let měli o něco těžší.

Závěrem

Rady pro začínající finančníky: Co bys poradil mladým profesionálům, kteří vstupují do světa financí, zejména v současném dynamickém a digitalizovaném prostředí?

Rozhlížejte se a přemýšlejte o souvislostech. Dělejte, co má smysl, nejen to, co je předepsáno – buďte nápomocní a aktivní. Sledujte novinky – doba tomu nahrává – a brzy to můžete být vy, kdo bude kolegy zaučovat v některých technologických záležitostech. A hledejte příležitosti pro získání zkušeností při jakýchkoli rozvojových aktivitách, třeba zrovna váš pohled bude tím, který tým v nějakou chvíli využije. Držím všem palce!

Další zprávy z této kategorie