rozhovor

Dnes odpovídá...
Ing. Martin Breyl, finanční controller ČSOB a.s.

Od roku 2010 je finančním controllerem ve společnosti ČSOB a.s. V současné době se podílí na projektu ABC jako teamleader skupiny zajišťující manažerské alokace provozních nákladů banky. Zabývá se nákladovým reportingem pro vrcholový management banky a zároveň spolupracuje při výpočtu produktových profitabilit a ukazatelů alokace kapitálu. V předchozích letech zastával funkci controllera ve společnosti Vitana, kde zodpovídal za mzdové, provozní a marketingové náklady v Čechách i na Slovensku.

Jaký typ činnosti tvoří největší část Vaší práce? Jaké jsou opakující se činnosti?

Zaoberám sa manažérskym modelom alokovaných nákladov, známym tiež pod názvom Activity based costing. Taktiež mám na starosti interaktívnu reportingovú platformu za primárne a alokované náklady, ktorá je určená ako vedúcim pracovníkom útvarov tak analytikom. Pracovný mesiac je rozdelený do dvoch základných celkov. V úvode je potrebné aktualizovať model o nové „drivery“ a doplniť do modelu náklady za uplynulý mesiac. Nasleduje kalkulácia a ladenie na základe definovaných kontrol. Posledným krokom je finálny výpočet a jeho transformácia do reportingu. Druhú časť mesiaca obvykle venujem rozličným analýzam vychádzajúcim z alokovaných nákladov a zlepšovaniu stávajúceho riešenia.

Co považujete za svůj největší úspěch v rámci své současné pozice?

Uvedenie modelu alokovaných nákladov do provozu a jeho začlenenie do rozhodovacích procesov, ktoré
v banke prebiehajú. Vytvorenie nákladového modelu distribučnej siete.

S kým nejčastěji v rámci své práce komunikujete?

Intenzívna komunikácia prebieha v rámci týmu, ktorý vediem a celého oddelenia Financií. Veľmi často sa stretávam s užívateľmi nákladového modelu, teda s našimi internými zákazníkmi (prevážne manažment
a analytici).

Co je pro výkon Vaší pozice podle Vás nejdůležitější?

Týmová spolupráca a schopnosť interpretovať „číselné“ výstupy do obchodného jazyka nášho interného zákazníka.

Jaké máte pracovní priority na nejbližší období, co byste chtěli zlepšit ?

V poslednej dobe sa často hovorí o narastajucej úlohe controllingu a o posunu jeho funkcie od „ako sme to urobili“ k „ako to máme urobiť“. Myslím, že práve manažérske účtovníctvo je ten nástroj, ktorý je potrebné aby firma využívala pokiaľ má záujem aby jej controlling bol efektívny a prinášal a ukazoval trendy, ktoré je možné v spolupráci s ďalšími útvarmi firmy rozvíjať a získať tak konkurenčnú výhodu na trhu. Ja sa teda v najbližšom období budem snažiť o to aby model alokovaných nákladov, ktorý máme nebol len strojom, ktorý chrlí čísla ale aby sa nad jeho výstupami diskutovalo a boli používané pri rozhodovaní do akého projektu investovať, aký zákaznický segment osloviť atď.

Další zprávy z této kategorie