rozhovor

Dnes odpovídá...
Ing. Jaromír Dvořák

Absolvent fakulty řízení na VŠE v Bratislavě působí jako finanční poradce pro MSP a současně je členem Regionální hospodářské komory Brno. Praxi zahájil v ČSTSP (Československé státní spořitelně) na pozici programátora analytika, po té byl vedoucím oddělení úvěrové administrativy COOP banka, a.s. V závěru zaměstnanecké kariéry pracoval jako ekonomický ředitel ve společnosti ZKL Brno, a.s.

Jaký typ činnosti tvoří největší část Vaší práce? Jaké jsou opakující se činnosti?

Asi jednu třetinu času věnuji marketingu v podobě komunikace s potenciálními zákazníky, zbylé dvě třetiny práci s klienty. Mé aktivity pro klienty se ubírají dvěma směry: První představují analýzy hospodaření (zejména finanční) a z nich plynoucí doporučení, kam by měl klient soustředit svou pozornost. Někdy spolupráce pokračuje, někdy končí předáním výsledků analýzy. Druhým směrem je poradenství při financování záměrů. Z určitého úhlu pohledu jde o opakující se činnosti, ale nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. Každý podnik je originál a zpočátku černou skříňkou, kterou je nutné poznat.
A to je to, co mě baví nejvíce.

Co považujete za svůj největší úspěch v rámci své současné pozice?

Skutečnost, že jsem toho ještě nenechal.

S kým nejčastěji v rámci své práce komunikujete?

Zpočátku s jednateli a řediteli, v průběhu činnosti pak s lidmi majícími co do činění s ekonomikou
a financemi klienta. Mohl bych říci, že se středním managementem, ale u malých firem tato pozice často neexistuje.

Co je pro výkon Vaší pozice podle Vás nejdůležitější?

Trpělivost a schopnost vcítit se do situace a představ klienta.

Jaké máte pracovní priority na nejbližší období, co byste chtěl zlepšit?

Úspěšně dokončit rozpracované záležitosti a najít další zakázky. Nepochybně mám co vylepšovat
v asertivitě svého chování. Asertivitu považuji za nejdůležitější dovednost pro jednání jakéhokoliv druhu.

 

Další zprávy z této kategorie