rozhovor

Dnes odpovídá...
Hana Soukupová

Téma rozhovoru pro CAFINEWS potěší nejen všechny, kteří působí v oblasti financí a controllingu, ale rovněž čtenáře labužníky a milovníky dobrého jídla a pití. Pozvání k rozhovoru přijala totiž žena, která se pohybuje v controllingu a v segmentu potravinářského průmyslu více než dvanáct let. Paní Hana Soukupová je čtyři roky manažerkou controllingu ve společnosti Masokombinát Plzeň a stejnou pozici zastávala osm let u největšího výrobce lihovin v Česku ve společnosti Stock Plzeň – Božkov.

Loni touto dobou probíhala konference na téma očekávaného vývoje potravinářského průmyslu, která mimo jiné přinesla výsledky průzkumu o chování spotřebitelů. Ukázalo se, že více než polovina lidí se řídí při nákupu potravin jejich kvalitou. V této souvislosti bych se Vás ráda zeptala, jak se díváte na BIO-potraviny? Považujete je za kvalitnější, nebo se podle Vás jedná o marketingový mýtus?

Zda se jedná o marketingový mýtus, nebo BIO potraviny jsou skutečně kvalitnější, v tomto případě asi neexistuje jednoznačná odpověď. Je to otázka samotných výrobců, zda se chovají poctivě. Ne vždy tomu tak na našem trhu je. Někdy se mi zdá, že se opravdu jedná o marketingové triky, jak prodat za každou cenu. Ale jsou mezi námi i poctiví, kteří skutečně BIO produkty vyrábějí za dodržení podmínek s tím spojených. Já sama se řídím vlastním rozumem. Vyrostla jsem na bývalém statku a ještě si pamatuji, jak chutnaly vlastní vypěstované brambory, zelenina, ovoce, zabijačkové výrobky z vlastního vepříka.

 

Jednou z významných aktivit pro podporu prodeje českých potravin byla realizovaná soutěž České Vánoce. Myslíte si, že i takové jednorázové kampaně ovlivní změnu spotřebního chování?

Nemyslím si, že jednorázová kampaň, jako byla soutěž České Vánoce, ovlivní změnu spotřebitel- ského chování. Vzpomínám si na marketingové televizní reklamy na podporu nových výrobků ve Stocku. Když se nový výrobek nepovedl, lidem nechutnal, tak mu žádná drahá TV reklama nepomohla. Ovlivnit chování českých spotřebitelů, to je dlouhodobý proces. A myslím si, že je to výchova na obou stranách, jak zákazníka, tak pochopitelně i výrobce. Výrobce, ať je to kdokoliv, musí zákazníka přesvědčit, že jeho výrobky jsou poctivé, co deklaruje, to také prodává. Tady bych uvítala větší medializaci těch poctivých, kterým jde více o obsah prodávaného výrobku než jen o obal. Ale myslím, že takoví výrobci, kteří přesvědčili, už u nás jsou. Na druhou stranu i my spotřebitelé bychom se měli více zajímat o to, co jíme a nekupovat pouze co je levné a v akcích.

 

Pozici manažerky controllingu zastáváte od doby, co působíte v lehkém (spotřebním) průmys- lu. Dokázala byste říct, jak se může lišit role a kompetence controllera ve společnostech zamě-řených na těžký průmysl, kde jste se pohybovala předtím?

Ve společnostech zaměřených na těžký průmysl jsem pracovala v devadesátých letech minulého tisíciletí. A řešila jsem úplně jiné problémy než nyní, především to bylo zajištění dostatečných volných finančních zdrojů, splatnost pohledávek, vymahatelnost pohledávek po splatnosti a protože se neplatilo, prováděly se vícestranné zápočty (někdy i víc jak deset účastníků) a bylo to někdy náročné na provedení. Zažila jsem vyplácení mezd v hotovosti a mnohdy i na třikrát v měsíci. Ale také se ve společnostech měnily informační systémy. Musím říci, že metodika řízení nákladů a  obecně účetnictví byla ve společnostech, kde jsem se pohybovala, na vysoké úrovni. Nyní bylo ale třeba vše převést do nových IS a tady byl problém. Počítačová gramotnost nebyla ještě tak na výši. Reporty za určité období se dělaly s několika týdenním i měsíčním zpožděním, což si dnes již neumí- me představit. Na druhou stranu s velkým vděkem vzpomínám na dobu, kdy jsem mohla pracovat v jedné z plzeňských Škodovek vedle lidí, kteří měli teoretické a hlavně praktické zkušenosti s řízením metodiky účtování tohoto velkého výrobního kolosu. Tady jsem se hodně naučila.

 

Vzpomínám si na Váš zajímavý příspěvek na sedmnáctém ročníku Controllingového fóra, kdy jste přirovnala úlohu controllera k práci lodivoda, který by měl udržovat i „neformální kontakt se zaměstnanci“.  Jaké  nečíselné údaje, potřebné pro chod společnosti, se můžete   dozvědět z neformální komunikace?

Neformální kontakt se zaměstnanci je pro mne velice důležitý. Při úrovni dnešních informačních systémů by bylo možné skoro vše řídit pouze od svého pracovního stolu, ale to je právě zrádné. Jak kvalitní informace v systému jsou, to je vždy ovlivněno lidským faktorem. Jsou to lidé, kteří infor- mace o průběhu výroby, prodeje, nákupu a činnostech s tím spojených do systému vkládají, tyto procesy řídí. Je důležité, aby věděli, proč to dělají, co chybějící nebo špatná informace v systému může způsobit. Můžeme chybně vyhodnotit zákazníka, dodavatele, nastavit výrobní proces tak, že dochází ke ztrátám apod. Při neformálních debatách s kolegy si vlastně ověřuji, že metodika potřebná pro analyzování nákladů je dodržována, že jí ostatní rozumí, a sami nás upozorní, když je potřeba provést někde změnu. A je to také příležitost, jak ostatní motivovat, diskutovat s nimi problémy a jejich názory brát vážně a zabývat se jimi. I v historii platilo, že války vyhrávala především armáda oddaných přesvědčených vojáků, ne armáda žoldáků.

 

Společný oběd je vhodná příležitost pro zahájení takové neformální diskuse. Jak by vypadalo menu pro Vašeho kolegu a jak pro kolegu z konkurenční společnosti?

Vzhledem k tomu, že jsem v controllingu Masokombinátu obklopena samými mladými a sympatickými děvčaty, myslím, že bych je pozvala někam do kavárny. Uzenářské výrobky občas degustujeme v práci, především když se vyvíjí nějaký nový výrobek. A tak káva s dobrým sladkým zákuskem by byla příjemnou změnou a určitě bychom rozebraly nejen soukromá témata, ale nakonec skončily u práce.

Kolegovi z konkurenční společnosti bych ale připravila menu z našich výrobků. Určitě by tam pa- třila naše šunka od kosti doplněná čerstvým křenem jako malý předkrm a jako hlavní menu naše uzené vepřové ocásky s pravým křimickým zelím (vyrábí se kousek od nás) a s bramborovým knedlíkem. To mám osvědčeno i doma, když chci partnera přesvědčit, že vařit jsem ještě nezapomněla.

 

A dobrá rada na konec?

Více si vážit zkušených a spolehlivých lidí ve svých společnostech.

 

Děkuji za rozhovor.
Olga Cechlová
Česká asociace pro finanční řízení

Další zprávy z této kategorie