rozhovor

Dnes odpovídá...
Gabriela Konečná (Gumotex)

Gabriela Konečná je Vedoucí odboru controllingu ve společnosti Gumotex a je zároveň novou členkou v CAFINu. Co byl ten klíčový moment, který ji přivedl do oblasti controllingu, a proč nemá ve své profesi žádné vzory, si můžete přečíst v dnešním rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým VEDOUCÍM CONTROLLINGU?

Měl by to být dobrý analytik a dobrý vizionář. K tomu druhému ale potřebuje dostatek informací, proto by měla být tato pozice takto přijímána vedením společností. Bez informací nic nevíte a nemůžete předvídat. V neposlední řadě by to měla být vyzrálá osobnost, aby si poradila se svou rolí.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?

Teoretické znalosti se naučíte využívat až v praxi. Zkrátka jednoho dne se vše propojilo. Taktéž jistota, schopnost rozhodování a schopnost řešit nové projekty a problémy přišla až s praxí.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?

V podstatě už jen to, že jako žena mohu pracovat v další výrobní společnosti na této pozici, je pro mne velký úspěch – ti chlapi chtějí být všude. (pozn. red. říká s úsměvem)

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Nesnažím se jednat podle druhých. Chtěla bych být sama sebou a ve své roli se cítit pohodlně. Myslím, že je to důležité jak pro mne, tak pro mé okolí. Každý člověk něco vyzařuje. Jinak z každého z mých dosavadních šéfů jsem si určitě něco malého převzala.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Myslím, že to tak hrozné není. Kromě „měsíční uzávěrky výdajů a následného vyhodnocení překračování rozpočtu“ toho doma moc nezavádím. Ony se ty odchylky vždy nějak zdůvodní… Volný čas se snažím prožít především s rodinou popř. přáteli. Studiem se zabývám, když usnou.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Prvním klíčovým momentem již při studiu byl předmět „Náklady, kalkulace, ceny,“ který mne velmi zaujal. Druhým klíčovým momentem byl určitě můj první šéf, který controllingem žil, a třetím možnost práce pro ArcellorMittal Ostrava. Tím byla má budoucí cesta dána.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Jednoduše udržet se stále „v obraze“ a možnost seznámení se s lidmi z profese, abych se mohla podělit o zkušenosti, případně získat nové nápady.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?

Určitě na letošní Controllingové fórum. A to nejen proto, že to byla má první spíše společenská událost u Controller Institutu. Myslím, že byla velmi vydařená jak po stránce obsahové, tak organizační.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?

Ze společenských akcí bych se chtěla v budoucnu zúčastnit CAFIN DAY. Letos mne mrzelo, že to nebylo možné. Akce byly hodně po sobě. Ze vzdělávacích akcí bych se ráda zúčastnila Investičního controllingu (pokud bude konán na podzim). A někdy v budoucnu Strategického controllingu z důvodů porovnání sestavování strategie v jiných společnostech.

 

---------------------------------------------

Ing. Gabriela Konečná, MBA

Gábina vystudovala VŠB - TU Ostrava, obor Podniková ekonomika a management. Dále pokračovala na Evropském po- lytechnickém institutu, kde získala titul MBA. Působila na pozici Vedoucí oddělení nákladového controllingu ve spo- lečnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s. Od roku 2012 pracuje pro Gumotex a. s. Břeclav, kde je od roku 2013 Vedoucí odboru controllingu, kde má aktuálně kromě reportingu, forecastingu a budgetingu, tvorby metodiky, Ad hoc analýz, hodnocení investic na starosti také zavedení projektového řízení.

Další zprávy z této kategorie