rozhovor

Dnes odpovídá...
Dita Wanke

Dita pracuje jako controller ve společnosti Tawesco, s. r. o. Pozici controllera si vybrala ihned po škole a jak samá říká – je to pro ní správná volba.

Co podle Vás znamená být dobrým controllerem?


Dobrý controller by měl být dobrým partnerem nejen pro finančního ředitele, ale také pro celý management. Měl by pomáhat udávat směr vývoje společnosti a poskytovat informace k snadnějšímu a rychlejšímu rozhodování managementu pro rozvoj společnosti.


Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?


Jednoznačně si člověk ve škole neosvojí úzkou spolupráci s lidmi z jiných oddělení, která je pro práci controllera velice důležitá. Schopnost naučit se plavat ve vodách interní komunikace. A dále práci pod neustálým tlakem a zvýšeným stresem.


Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?


Měla jsem příležitost být součástí týmu, který implementovat nový informační systém a zaváděl manažerský informační systém. Jsem spokojená a velice ráda, že implementace proběhla úspěšně a již čerpáme „třešničky“ v podobě jednoduššího reportingu a snazších analýz.


Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?


Vzory člověk může najít všude okolo sebe. V práci jsou to mí přímí zkušenější kolegové s dlouholetou praxí.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Odchodem z kanceláře určitě moje práce nekončí. Moje práce je i mým koníčkem, proto občas rodina „trpí“ mým pracovním nasazením, kdy neváhám zpracovávat informace a zvedat telefony, vyřizovat emaily i ve svém volném čase. Občas se přistihnu, že mám potřebu vysvětlit ekonomické principy příbuzným, kteří pracují ve výrobě, jakým způsobem významně ovlivňují ekonomický vývoj společnosti :-). Ale doufám, že kdybyste se zeptali mé rodiny, tak nebude mít negativní postoj.

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí? Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Hned po škole jsem nastoupila na pozici controllera a jsem si jistá, že toto je pro mne správné profesní začlenění.


Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?


Spolupráce CAFIN s Controller Institutem byl ten prvotní impuls. Moje chuť se stále vzdělávat a získávat nové informace v oblasti financí.


Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?


Určitě velkým přínosem pro mne bylo absolvování cyklu „Diplomový controller“ pod záštitou Controller Institutu. Měla jsem možnost získat spoustu praktických informací a setkat se s kolegy z oboru, jejíchž zkušenosti mi pomohly v některých rozhodováních například při implementaci informačního systému.


Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnila a proč?


Mám zájem absolvovat cyklus „Manažer nákupu“, protože jsem si vědoma, že materiál je první nejvýznamnější náklad společností.


Co považujete jako největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?


Z vnějšího okolí je to jednoznačně státní správa a legislativa, nepružnost státní sféry. Jednoznačně momentálně nejvýznamnější zátěží pro podniky je nedostatek kvalitní pracovní síly. Myslím si, ale že podniky si vytváří zátěž i ve vnitřním organizačním uspořádání, které se může stát neflexibilní.


Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?


V naší společnosti již dochází k robotizaci a automatizaci výroby, v oblasti automotive je to velice důležitá oblast.


Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Jednoznačně čas strávený s rodinou a dětmi.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?


Vždy si zachovat chladnou hlavu a do komplikovaných problematik vložit i tzv. „selský“
rozum. :-)

  

Ing. Dita Winke

________________________________________________________________________________

Dita Wanke vystudovala obor Podniková ekonomika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Své vzdělání si prohloubila u Controller Institutu vzdělávacím cyklem Diplomovaný controller. V současné době působí na pozici controllera a specialisty rozboru a analýz ve společnosti Tawesco, s. r. o., Kopřivnice.

Další zprávy z této kategorie