rozhovor

Dnes odpovídá...
Daria Kratochvílová

Daria je v CAFINu nováčkem. Proč si chválí členství v asociaci a čemu se věnuje mimo svět financí prozradila v následujícím rozhovoru.

 

Co podle vás znamená být dobrou finanční manažerkou?

Myslím, že být dobrý znamená být užitečný. Alespoň tak to vnímám jak v rámci svojí profese, tak i ve svém soukromém životě. Finance, jako servisní středisko, mohou být užitečné, pokud poskytují takové informace a nástroje, které pomáhají ke správnému a včasnému rozhodování managementu, k plnění cílů a strategie.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?

Praxí jsem získala především odvahu přijmout odpovědnost za své rozhodnutí. A k tomu vedla cesta poznávání lidí, vztahů a souvislostí. A také zjištění, co je z té hromady teorie ze studia důležité a co ne …

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové ve své kariérní cestě? Na co jste nejvíce hrdá?

První mě napadá úžasná rodina, ale zřejmě je myšlen pracovní úspěch. Přesto si myslím, že je to právě rodina a děti, které byly klíčové. Na to by se dala napsat samostatná kniha. Jsem hrdá na svou rodinu. Snad bych našla úspěchy ve své profesní kariéře, ale nebyly by o nic zajímavější nebo důležitější než ty, které dosáhli ostatní na své cestě. Jsem člověk, který po dosažení cíle hledá další. Nedívám se na minulé úspěchy, dívám se dopředu.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Dalajlámu. Obdivuji jeho pokoru a soucit.

Má vaše profese nějaký vliv také na váš soukromý život – projevuje se u vás něco jako profesionální deformace?

Jak jsem zmínila dříve, jsou to pro mě spojené nádoby. Nejde je oddělit, přestože na začátku pokusy byly. Nemyslím, že bych měla nějakou profesionální deformaci, ale možná by na to mělo moje okolí jiný názor…

Co vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Hlavním důvodem bylo rozšíření vědomostí, měla jsem pocit, že v množství informací ztrácím přehled o tom, co je důležité, jaké jsou moderní trendy, co a jak řeší ostatní firmy atd. Myslím, že je dobré mít možnost sdílet tyto informace a asociace CAFIN v tomto směru splnila moje očekávání.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?

Nejvíce vzpomínám na seminář BI a analýza dat. Bylo to pro mě zcela nové téma a vnímala jsem to především jako součást cyklu Diplomovaný controller. Nakonec to byl jeden z nejpřínosnějších seminářů.  

Jaké budoucí akce chce CAFIN nebo Controller Institutu chcete navštívit a proč?

Zajímá mě výrobní controlling a další rozšíření znalostí v oblasti BI nástrojů, hlavně z důvodu možnosti využití v praxi.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Zřejmě bude záležet na oborou podnikání, ale většina oborů bude v této době postižena ztrátou příjmů, a to je samozřejmě obrovská zátěž. Na druhou stranu vnímám toto období jako velkou příležitost pro mezilidské vztahy a obecně vedení lidí ve společnostech. Zaměstnanci jsou nejcennější zdroj a důvěra ve firmu hraje klíčovou roli v jejím rozvoji. Společnosti mají obrovskou příležitost to svým zaměstnancům ukázat.

Vnímáte nastupující ochlazení ekonomiky?  Projevilo se již u vás ve firmě?

Určitě ano, ale naštěstí to zatím nemá velký dopad na naši společnost.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Ráda běhám, cvičím klasickou jógu a HOT jógu.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život? 

Místo, kde žijí největší obavy, je také místem, kde leží největší růst.

 

Děkujeme za rozhovor, za tým CAFIN

Olga Cechlová

 

Ing. Daria Kratochvílová, MBA

Vystudovala provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, obor ekonomická informatika. Manažerské studium MBA získala v rámci v programu Nottingham University Business School při VUT Brno. Kariéru zahájila v české pobočce mezinárodní společnosti IG Watteeuw  v oblasti automotive, kde dvanáctiletý kariérní růst završila v pozici CFO a jednatelky. Zkušenosti zúročila během pětiletého působení v taiwanské výrobní společnosti Wistron Infocomm. K automotive se vrátila a od roku 2014 působí jako CFO ve společnosti stoba Precizní technika.                             

Další zprávy z této kategorie