rozhovor

Dnes odpovídá...
Daniel Stabenow

Finanční ředitel společnosti Vibracoustic, pan Daniel Stabenow, se do řad členů CAFIN přihlásil v létě 2016. Co ho k tomu vedlo, jaká byla jeho kariérní cesta nebo co považuje za svůj dosavadní největší úspěch, ale i mnoho dalšího se dozvíte po přečtení následujícího rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým finančním ředitelem?

 

Dobrý ředitel (a nejen ten finanční) by neměl být jenom respektovaným odborníkem ve svém oboru, ale měl by mít i potřebnou dávku sociální kompetence, která mu pomůže poskládat dobrý tým, úspěšně ho vést a vytvořit v něm dobrou atmosféru.

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

 

Jednoznačně to je vedení lidí. Inkoust na mém diplomu už dávno zaschnul, takže nemohu posoudit aktuální situaci na vysokých školách, ale řekl bych, že naše univerzity budoucí manažery dostatečně nepřipravují na řízení lidí.

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

 

Těch věcí, ze kterých mám dobrý pocit, je více. Kdybych měl jmenovat jednu za všechny, tak by to byla implementace nového ERP systému, který byl prostřednictvím virtualizační aplikace zpřístupněn uživatelům v různých koutech republiky pro práci v reálném čase. To vše v době, kdy rychlost internetového připojení byla asi dvacetkrát pomalejší než dnes, ADSL bylo v počátcích a cloud computing či webové rozhraní ERP systémů prakticky neexistovaly. Tehdy z mého pohledu o pár let předběhli dobu.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

 

Bohudík žádnou profesionální deformací netrpím. Skutečnost, že po rodině vyžaduji dodržování metody FIFO při odběru potravin z ledničky, že trvám na vedení knihy jízd k našemu rodinnému vozu a že členy domácnosti nutím optimalizovat náklady na spotřebu energií, přeci není možné považovat za deformaci...

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

 

Důležitých milníků na mé kariérní cestě bylo několik a jejich popis by přesáhl vymezený prostor. Za ab-solutní základ všeho ale považuji průpravu v účetní a auditorské firmě, díky čemuž jsem měl (a snad i dodnes mám) na čem stavět. Teprve s odstupem času doceňuji průpravu, které se mi tehdy dostalo.

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

 

K podání přihlášky do asociace CAFIN mě vedla touha setkávat se se stejně „postiženými“ lidmi, moci si s nimi vyměňovat zkušenost a hledat u nich inspiraci. Zajímají mě také nové trendy v účetnictví, controllingu a financích.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

 

Mým vzorem jsou lidé, kteří si dokáží ve vypjaté situaci zachovat svou tvář.

 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

 

Všemi možnými superlativy hodnotím akce RNDr. Nekvapila, jehož výklad pohltí odborníka i laika.

 

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

 

Protože bych nerad skončil v controllingovém pekle, chtěl bych navštívit seminář „7 smrtelných hříchů controllera“, jehož lektorem je výše zmíněný RNDr. Nekvapil. Třeba bude moje controllerská duše ještě spasena...

 

Ing. Daniel Stabenow

Vystudoval obor Provoz a ekonomika se zaměřením na finance a účetnictví a informatiku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Během studia pracoval v účetních a auditorských společnostech, kde získal praxi, která mu umožnila už během posledního ročníku studia, v roce 2000, pokračovat v kariérní cestě jako Finance & Administration Manager ve společnosti ASP služby (SULO Gruppe /Veolia Umweltservice). Po osmiletém působení se přesunul na pozici Finance & HR Manager do společnosti Vibracoustic CZ, s. r. o. (Vibracoustic / Freudenberg Gruppe), kde působí doposud.

Další zprávy z této kategorie