rozhovor

Dnes odpovídá...
Česká koruna jako ústřední téma druhé nejlepší FINdiplomky

Jak lze využít zájem o historii a studium ekonomického oboru můžeme vidět na příkladu Renáty Svobodové, která se se svou diplomovou prací rozebírající vývoj naší měny přihlásila do soutěže FINdiplomka. Renáta se dostala až do finále, kde nakonec obhájila druhou příčku.

Renáta Svobodová

Co vás přimělo k tomu přihlásit svou práci do projektu FINdiplomka?

Podpora a zpětná vazba od akademiků mé fakulty, kde jsem obhájila svou diplomovou práci, mě vedla k nápadu přihlásit se do zajímavého projektu a svou účastí reprezentovat mou univerzitu.

Můžete prosím našim čtenářům diplomovou práci krátce představit?

Tématem je vývoj naší měny od vzniku samostatného státu v roce 1918. Vyvrcholením diplomové práce je měnová reforma v Československu v roce 1953, nejvýznamnější zásah v měnové oblasti naší historie, který se v různé míře dotkl každého člověka v naší společnosti.

Co vás inspirovalo k výběru tématu diplomové práce?

Moderní dějiny obecně nabízí bezmeznou inspiraci pro akademická témata. Historie se opakuje. Složitý začátek 20. let 20. století, ať už v naší republice, tak i ve světě, inspiroval můj zájem o vývoj československé koruny.

Potýkala jste se při psaní práce s nějakými překážkami?

Téma mé práce se týká makroekonomické politiky, ačkoliv studium na mé fakultě bylo zaměřeno především na podnikovou ekonomiku a finance, protože Univerzita Tomáše Bati nemá národohospodářskou fakultu. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou událost, nebylo mnoho literatury snadno dostupné, proto jsem hledala literaturu v antikvariátech a využila archivu České Národní banky. Až do roku 1989 byly veškeré záznamy o reformě pouze v archivech a byly přísně tajné, po revoluci se zpřístupnily veřejnosti. Díky transformaci ekonomiky v 90. letech byla v naší zemi palčivější témata, o kterých se publikovalo, a tak toto téma zůstalo opomenuto.

V čem pro vás osobně měla práce největší přínos?

Přínos vidím v možnosti badatelské práce v archivech České národní banky. V neposlední řadě si vážím příležitosti spolupracovat s významným odborníkem na monetární politiku, Ing. Mojmírem Hamplem, MSc Ph.D., a taky možnosti se hlouběji seznámit s dějinami mé rodné země.

V rámci soutěže FINdiplomka jste získala certifikát osobního členství CAFIN. Kterých budoucích akcí asociace CAFIN a Controller Institutu byste se ráda zúčastnila?

Zaujaly mě akce na téma makroekonomické prognózy ČNB a podnikových financí. Ráda bych využila i knihovnu.

Co pro vás bylo rozhodujícím parametrem ve výběru profese a kam byste ráda směřovala svoji pracovní kariéru?

Rozhodla jsem se pro práci v účetnictví, která se dá uplatnit v kterémkoliv sektoru. Ráda bych se dále věnovala prohlubování znalostí účetnictví, daňové problematiky a podnikových financí.

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Müllerová,

CAFIN

 

Renáta Svobodová pochází ze Zlína. Svou profesní kariéra začala v korporátním sektoru, kde pracovala v mezinárodní firmě v oblasti automobilového průmyslu. V roce 2014 se rozhodla pro vysokoškolské studium účetnictví a daní na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, poté financí. Od té doby se věnuje podnikovým financím.

Další zprávy z této kategorie