rozhovor

Dnes odpovídá...
Antonín Raizl (EY)

Dnes Vám přinášíme rozhovor s Antonínem Raizlem, dalším z nových členů asociace CAFIN. V rozhovoru se dozvíte, co považuje za důležité pro výkon své profese, nebo kdo je jediná osoba, na kterou se může vždy spolehnout.

Co podle Vás znamená být dobrým Senior Manažerem?

Pracovní náplní je typicky akvizice a dodání poradenských projektů našim klientům. Za akviziční část bývá v EY zodpovědný konzultant na pozici minimálně manažera. Dodání, nebo lépe řečeno realizace projektu, je již úkolem většího týmu, který je typicky pod vedením stejného manažera, a jehož součástí jsou konzultanti s ideálním profilem pro splnění úkolu. Výše uvedené asi splňuje definici slova „dobrý“, pokud chcete být výborný, tak se nespokojíte s jednotlivými projekty, ale snažíte se budovat týmy, které se specializují na klienty poptávané služby. V současné chvíli patří pod mé vedení tým pro klienty z oboru vodovodů a kanalizací, odpadového průmyslu, finančního řízení a také částečně tým zabývající se automobilovým průmyslem.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Za klíčové považuji manažerské dovednosti, a to zejména umět své spolupracovníky dobře motivovat a věřit v jejich schopnosti. Osobnostně nejsem žádný mikro manažerský typ, který řeší drobnosti, ale dokáži velmi dobře určit priority. Takže když se mi podařilo dosáhnout v EY manažerské pozice, řekl bych, že jsem se konečně náplní práce, jak se říká, našel.
Praxe mě přivedla k poznání, že společnost lze dopředu posunout jedině pomocí schopností jednotlivců, protože společnost jako celek se chová stádovitě a je ovládána buď strachem, nebo chamtivostí.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Určitě na své podřízené a tým, který jsem dokázal postupně poskládat. Výsledek je dle mého subjektivního názoru vynikající, což je dáno určitými zkušenostmi, ale také štěstím na správné lidi.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Moc nevěřím na jeden vzor, ale spíše se snažím vzít z lidí kolem sebe to nejlepší, tedy alespoň si to myslím, že to dělám a že si skutečně vybírám ty správné vzory. S postupujícím věkem je navíc čím dál obtížnější si nějaké vzory hledat.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Určitě, z podstaty nejsem úplně jednoduchý člověk a komunikace se mnou někdy bývá poměrně složitá. Na druhou stranu ale mám extrémní odolnost proti stresu, takže si do soukromého života mnoho stresu z práce nepřenáším. Spíše mám tendenci některé věci řešit velmi logicky, chladně a bez emocí, což v soukromém životě úplně nelze.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Mohu říci, že jsem konzultantem v oblasti manažerského poradenství skoro celý svůj profesionální život, a to s výjimkou krátké epizody ve společnosti Unilever. Jako klíčovou bych hodnotil zejména etapu života při studiu vysoké školy, kdy jsem vycestoval na rok do Austrálie. Veliká osobní zkušenost včetně silných zážitků a poznání, že jediný na koho se můžu vždy spolehnout, jsem jen já sám. Nikdy jsem si nemusel zvykat na neúspěchy, ale pravdou je, že někdy to bylo hodně náročné a bolestivé úspěchu dosáhnout.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Očekávání jsou jistě velká. Jako klíčové vidím možnost potkat se s odborníky a vidět zblízka vývoj různých oborů podnikání z hlediska fungování finančního řízení, což by mělo pomoci lépe rozumět konkrétním zákazníkům a jejich problémům v této oblasti.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Na základě mé poptávky nám Controller Institut vytvořil cyklus školení měkkých dovedností pro junior konzultanty, se kterým jsem osobně velmi spokojený. Dokázali najít chybějící část v našich interních školeních a velmi kvalitně ji doplnit.

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Kovaříková, CAFIN

 

-------------------------------------

Ing. Antonín Raizl, MBA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika. Při práci ve společnosti EY absolvoval The Katz Executive MBA Worldwide program na University of Pittsburgh. Pracovní zkušenosti získal nejprve v zahra- ničí, a to při dlouhodobém pobytu v Austrálii či WAT pobytech v USA. Před příchodem do společnosti EY, kde působí od roku 2005, pracoval ve společnostech Roland Berger Strategy Consultants a Unilever. Je členem Project Management Institute a držitel certifikátu Project Management Professional (PMI).

Další zprávy z této kategorie