rozhovor

Dnes odpovídá...
Andrej Koka

Dalším novým členem naší asociace je i finanční manažer společnosti Audatex Systems s. r. o. Andrej Koka. V životě se řídí pravidlem „good enough“ – dělat věci tak dobře, jak se jen dá, nesnažit se o dokonalost, která neexistuje. Co ho do CAFINu přivedlo a co je podle něj důležité pro pozici finančního manažera se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým finančním manažerem?

Na jednej strane mať pod kontrolou financie, ľudí, procesy a na druhej byť plnohodnotným business partnerom a podporovať firmu v jej misii a targetoch.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Väčšinu. Obrazne povedané, vysoká škola vám pomôže s určením smeru, ale nie s výbe-rom konkrétnej cesty. VŠ vám dá vedomosti, na ktorých môžete stavať, ale v rámci komplexity nášho oboru každá jedna pozícia si vyžaduje špeciálnu prípravu alebo tréning. Zamestnávatelia by si to mali uvedomovať a klásť dôraz na zaškolenie a ďalší rozvoj svojich zamestnancov.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

V prvom rade to je podieľanie sa na vedení úspešných spoločností. V rámci Solera holdin- gu ako finančný manažér plne zodpovedám za financie, HR, legal a compliance v spoločnostiach Audatex Systems s. r. o., AUTOonline s. r. o. a Audatex Slovakia s. r. o. s obratom 7 miliónov USD. V minulosti som sa podieľal na fúzii spoločnosti IBS Expert s. r. o. a tento rok ma čaká druhá optimalizácia v rámci našej štruktúry.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Za každým úspešným človekom je veľká drina. Preto si vážim každého, kto na sebe pracuje, kto je ochotný vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a na konci každého dňa je ďalej, než bol včera. Je dôležité mať konkrétny vzor, ale najdôležitejšie je veriť sám v seba.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš sou- kromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Asi áno, minimálne profesný skepticizmus.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Kariéru som začal v Share Service centre na účtovnej pozícii. Vyslovene účtovnú pozíciu som vymenil za pôsobenie v menšej firme s komplexnejšími zodpovednosťami, kde sa kĺbi korporátny vplyv s flexibilnosťou menšieho lokálneho podniku a tam som zotrval dodnes.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Rozšíriť si obzory a spoznať ľudí s podobným zameraním.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Počas môjho polročného členstva som sa stihol zúčastniť len jednej akcie, konkrétne s p. Grygarom. Na prednášku veľmi rád spomínam, aj keď úzko nesúvisela s naším pracovným zameraním.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Rád by som sa zúčastnil CFO panelu. Čo sa týka akcií Controller Institutu, tak ma zaujal cyklus pre finančných manažérov, ktorý sa otvára na jeseň.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Veľkú záťaž pre podniky predstavuje samotná doba, jej rýchlosť, rýchlosť zmien a nutnosť rýchlej adaptácie. Životný cyklus produktov sa zkracuje, Moorov zákon neprestáva platiť… Na druhej strane toto všetko predstavuje aj obrovskú príležitosť.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?

Z môjho pohľadu je to pokrok a tomu sa nedá zabrániť. Firmy asi pocítia expanziu v rámci „Pravidlo „good enough“ – robiť veci tak dobre ako sa len dá, ale nesnažiť sa o dokonalosť, ktorá neexistuje.“ svojích IT/Dáta oddelení. Pre softvérové firmy to znamená preorientovanie sa z priamočiareho poskytovateľa softvéru na viac dátovo orientované softvérovo konzultačné firmy. Zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát, to je smer, ktorým sa pozeráme v rámci našej firmy.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace? Som temperamentný človek a od toho sa od- víja aj spôsob preferovaného relaxu, skutočný oddych sa dostáva na radu až po pohybe a naj- lepšie na čerstvom vzduchu.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život? Pravidlo „good enough“ – robiť veci tak dobre, ako sa len dá, ale nesnažiť sa o dokonalosť, ktorá neexistuje. Určite perfekcionisti so mnou nebudú súhlasiť, ale bez tohoto pravidlaby sa môj deň často točil okolo jedinej úlohy.

Další zprávy z této kategorie