akce

Základy manažerského reportingu

Příprava a prezentace podkladů pro rozhodování patří nesporně k hlavním úkolům každého controllera. Platí přitom, že pouze relevantní informace dostupné v požadované struktuře, kvalitě a času mohou usnadnit práci managementu a ostatních příjemců reportingu. Každá společnost bez ohledu na svou velikost, zaměření či používané technologie proto potřebuje zavést a dále rozvíjet pružný a efektivní systém reportingu.

Přednášející

Tomáš Slovák, Head of IS Consolidation, Management Controlling and Systems, DHL Information Services (Europe) s.r.o. 

Obsah semináře

Principy a východiska efektivního reportingu

  • Tradiční pojetí vs. nové přístupy
  • Pět klíčových otázek

Zavedení reportingového systému

  • Předpoklady, nástroje a zdroje
  • Výkazy na míru – jak na to?
  • Případová studie I.

Rutinní provoz a další rozvoj reportingu

  • Pořízení, zpracování a prezentace dat
  • Od dat k užitečným informacím pro řízení
  • Případová studie II.

Cílová skupina

Seminář je určen všem  zájemcům,  kteří potřebují získat dodatečnou kvalifikaci v oblasti podnikového řízení a controllingu, s důrazem na manažerský reporting. Typickou cílovou skupinou jsou zejména vedoucí pracovníci s technickým či jiným neekonomickým vzděláním a dále všichni zaměstnanci, kteří před sebou mají profesní postup na vedoucí pozici a potřebují se na ni vhodně připravit. Seminář je také vhodný pro pozici junior control

Místo a čas konání

Místo: Školicí centrum Controller-Institutu, Praha 4
Datum: 19.9.2013
Čas: 9:00 - 17:00

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie