akce

Jak vydělat ve výrobě

Seminář je koncipován jako exkurze do míst, kde firma vytváří předpoklady pro svůj podnikatelský úspěch. Provedeme vás složitými stezkami dlouhodobých investic a ukážeme, jak se využití a opotřebení dlouhodobých položek projevuje ve výši uplatněných odpisů. Představeny budou metody, jimiž ekonomové odhadují budoucí hospodářský výsledek firmy i kalkulační postupy, které se o totéž snaží samostatně pro jednotlivé produkty. Preferujete procesní pohled? Provedeme vás také ekonomikou firemních proces

Přednášející
Tomáš Nekvapil, ředitel divize poradenství, Contrast Consulting Praha, spol. s r.o.

Obsah semináře
Životní cyklus a návratnost investic

  • Cyklus uplatnění dlouhodobých zdrojů v podnikání, praktické souvislosti fyzické a morální životnosti zdroje
  • Skutečný význam a skutečná hodnota odpisů, rozdíly mezi účetnickým a manažerským pojetím 

Časová hodnota peněz a posuzování investic

  • Princip současné hodnoty a jeho uplatnění při posuzování investičních projektů
  • Praktické souvislosti investičních propočtů: investice do produktu, úspory nákladů nebo snížení rizika

Manažerské výsledovky a kalkulace

  • Princip nákladového účetnictví, vedení účetních zápisů o nákladech a výnosech
  • Funkce výsledovky, možnosti produktového pohledu na výsledek a základní techniky nákladové kalkulace

Náklady z pohledu procesů

  • Procesní přístup a jeho uplatnění v nákladovém účetnictví
  • Jak využít jednoduchých procesně orientovaných kalkulací pro praxi manažerského rozhodování?

Cílová skupina
Seminář je určen pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele nebo členy orgánů firem.

Místo a čas konání

Místo: Školicí centrum Controller-Institutu, Praha 4
Datum: 25. 4. 2013
Čas: 9:00 - 17:00
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie