akce

Řešení problémů, rozhodování a vedení porad

Porady jsou v průměru neoblíbené, často jsou považovány za ztrátu času a energie. Nelze se tomu divit, protože mnohé z nich vykazují znaky marnosti - nesměřují ke svému cíli, zbytečně se protahují a účastní se jich lidé, kteří by na nich vůbec být nemuseli. Tento kurs ukazuje, jak vybrat témata a účastníky porad a jak poradu vést od startu k cíli. Rozlišuje řešitelské, rozhodovací a informativní porady, poskytuje základní facilitační dovednosti, nabádá k dobrému hospodaření s časem a energií, na

 Přednášející

Jiří Plamínek, nezávislý konzultant a lektor


Obsah semináře

 • Vhodné téma porady: řešení problémů, rozhodování a sdílení informací
 • Rozlišování divergentních a konvergentních problémů ve vztahu k poradám
 • Vhodné rozdělení rolí na poradě - odpovědnosti vedoucího a účastníka
 • Základy facilitace porad, chování facilitátora a nástroje jeho práce
 • Dynamika porad, poznávání krizí
 • Struktura porad, doktorát poradních věd
 • Hospodaření s časem při poradě a skupinovém řešení témat
 • Zápis průběhu a výsledků porad, práce s flipchartem
 • Techniky řešení problémů: definice, analýza, souvislosti, generování a hodnocení možností
 • Volby mezi autoritativním, konzultativním a participativním rozhodováním
 • Techniky rozhodování: hlasování, konsensus a další možnosti
 • Vedení diskusí, používání otázek, shrnování a dalších facilitačních prvků
 • Úvod do vedení a facilitace porad v obtížných situacích
 • Úvod do zvládání problémových účastníků porad
 • Cílová skupina

Kurz je určen všem, kteří se účastní porad v libovolné roli – účastníci, vedoucí, facilitátoři, zapisovatelé, odborníci. Zvlášť vhodný je pro manažery všech úrovní řízení.

Místo a čas konání

Místo: Školicí centrum Controller-Institutu, Praha 4
Datum: 14. - 15. 5. 2013
Čas: 9:00 - 17:00

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie