akce

Řízení a plánování cash-flow

Cílem semináře je seznámit se s podstatou cash-flow a jeho významem pro finanční řízení, ukázat využití údajů o CF ve finančním řízení, ve finanční analýze a v dlouhodobém finančním plánování, seznámit se s metodami řízení peněžních toků. Na příkladech z praxe získáte ucelený přehled o současných trendech a metodách cash managementu.

Přednášející
Vít Sigmund, Head of Treasury, Česká gumárenská společnost, a.s.
Ondrej Simon, vedoucí útvaru služeb financování Skupiny ČEZ, ČEZ, a.s.

Obsah semináře
Den cash managera

 • Příprava cash pozice
 • Příprava krátkodobého plánu CF
 • Iniciace plateb
 • Příprava dlouhodobého plánu CF
 • Sledování plateb a vyhodnocení odchylek
 • Řešení krizových situací v cash flow

Předpoklady efektivního řízení likvidity

 • Efektivní komunikace v rámci podniku
 • Efektivní bankovní služby
 • Efektivní informační systém
 • Strategie firmy pro řízení cash flow

Teorie a praxe v modelování cash flow

Programy v praxi pro sledování a řízení cash flow

Řízení finančních prostředků: přebytek a nedostatek

Cashpooling – základní instrument pro Skupinové řízení finančních toků

Cílová skupina

 • specialisté treasury a financí
 • finanční ředitelé
 • pracovníci dalších oblastí, kteří plánují a ovlivňují cash flow na určitém projektu či oddělení

Místo a čas konání
Místo: Školicí centrum Controller-Institutu, Praha 4
Datum: 24. - 25. 4. 2013
Čas: 9:00 - 17:00
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie