akce

Principy grafického návrhu reportů a dashboardů

Školení je zaměřeno na principy návrhu grafického vzhledu reportů a dashboardů tak, aby byly požadované informace komunikovány co nejefektivněji. Základem školení jsou poznatky z kognitivní psychologie a dlouholeté zkušenosti s implementací řešení Business Intelligence a reportingu pro klienty z oblasti bankovnictví, telekomunikací, retailu a dalších odvětví. Účastníci budou seznámeni jak s teoretickými principy grafické komunikace informací, tak s jejich praktickým využitím – například optimáln

Přednášející
Jakub Holubec, Architekt datových skladů a Business Intelligence, dolphin consulting s.r.o.

Obsah semináře

 • Důvody proč se zabývat designem informací, jeho historie a vývoj.
 • Základy kognitivní psychologie ve vztahu k reportingu a analýze dat.
 • Aplikace základů kognitivní psychologie při návrhu reportů a dashboardů.
 • Zásady výběru správných komponent pro zobrazování dat (tabulky / grafy).
 • Design tabulek.
 • Výběr a design grafů.
 • Design dashboardů.

Cílová skupina

 • zaměstnanci controllingu zodpovědní za tvorbu reportů
 • programátoři a zaměstnanci IT zodpovědní za vývoj reportů
 • zaměstnanci a konzultanti Business Intelligence
 • finanční analytici a novináři

Místo a čas konání
Místo: Školicí centrum Controller-Institutu, Praha 4
Datum: 18. 4. 2013
Čas: 9 - 17
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie