akce

Kalkulácie vo výrobných podnikov (Bratislava)

Cenu výrobku alebo služby síce určuje trh, ale v niektorých firmách ju stále počítajú na oddelení kalkulácií. Obe riešenie sú riskantné, pretože „správna“ cena prináša maximálne zisky a odchýlenie len o pár percent môže spôsobiť vysoké, i keď niekedy „len“ skryté straty. Na prakticky orientovanom seminári zistíte, ako najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu, prečo musíme rozlišovať medzi kalkuláciou a cenotvorbou, ako stanoviť cenu, aby priniesla najvyšší zisk a kedy a aké zľa

Přednášející
Milan Veščičík, ředitel a senior konzultant, GRADIENT 5, spol. s r.o.

Obsah semináře
Na seminári sa dozviete:

 • Aké sú správne ciele kalkulácií a aké cenotvorby?
 • Ako čo najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu?
 • Kedy postačí režijná kalkulácia a kedy je nevyhnutné využiť procesné kalkulácie?
 • Na čo slúži neúplná kalkulácia (krycí príspevok)?
 • Aké náklady a interné rozhodnutia predražujú naše produkty?
 • Je vhodné zakalkulovať do ceny všetky firemné náklady?
 • Prečo nestačí sledovať iba zisk za produkty?
 • Ako merať náklady na zákazníkov a ako zisk?
 • Ako ovplyvní výška ceny dosiahnutý zisk?
 • Ako stanoviť cenu v rôznych situáciách a fázach vývoja firmy?
 • Aké ciele a výkonnostné ukazovatele stanoviť našim predajcom, aby priniesli maximálny prospech?

Cílová skupina
Seminár je určený najmä finančným a obchodným manažérom a pracovníkom, zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy kalkulácií a cenotvorby a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

Místo a čas konání
Místo: CHOPIN HOTEL BRATISLAVA, Bratislava
Datum: 18. - 19. 4. 2013
Čas: 9:00 - 17:00
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie