akce

Systémy treasury managementu v podnikové praxi

Cílem semináře je sdílet zkušenosti a poskytnout tipy a doporučení pro nastavení a zavedení systému treasury managementu. Získáte přehled o tom, jakou roli představuje treasury manager ve firmě a co se od něj očekává.

Přednášející

Martin Quant, nezávislý finanční expert
Ondrej Simon, vedoucí útvaru služeb financování Skupiny ČEZ, ČEZ, a.s. 

 

Obsah semináře

Treasury management - pohled a zkušenosti Ondreje Simona

  • organizační začlenění a struktura
  • vnitřní řídící akty
  • role a úkoly treasury managera
  • spolupráce s ostatními útvary firmy
  • nastavení zodpovědností

Centralizace vs decentralizace

SLA na finanční služby – transfer pricing

Treasury policy

Výběr a spolupráce s bankou

Konstrukce a optimální nastavení bankovních účtů Společnosti vs Skupiny

Bankovní produkty a jejich možnosti využití

 

Treasury manager v roli "prezentátora"

  • Návod na prezentaci (nejen) finančních údajů
  • Práce se slideware* jinak - jednoduše a efektivně
 
*Slideware je souhrnné označení pro počítačové programy určené k vytváření a předvádění prezentací.

 

Cílová skupina

  • specialisté treasury a rizikového managementu
  • finanční ředitelé
  • vedoucí pracovníci

Místo a čas konání Přidat událost do kalendáře

Místo: Školicí centrum Controller Institutu, Praha 4
Datum: 21. 10. 2014
Čas: 9 - 17
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Další informace

Seminář je součástí cyklu Cash flow a Treasury Management. Lze ho absolvovat i samostatně.

Další zprávy z této kategorie