akce

Sněm členů a Letní setkání členů

Srdečně Vás zveme na 3. Sněm členů a Letní setkání členů České asociace pro finanční řízení, které se bude konat dne 12.6.2013 od 16:30 v hotelu Hotel Park Holiday, Praha 10 - Benice.

Program sněmu: 16:30 - 18:00

  • Odsouhlasení programu shromáždění 
  • Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2012 
  • zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2012
  • zpráva dozorčí rady asociace o hospodářské činnosti za rok 2012
  • Prezentace a schválení plánu činnosti na rok 2013 
  • Volba dozorčí rady CAFINu
  • Informace k nominaci do Odborné rady
  • Diskuze
  • Zakončení 

Program letního setkání: 18:00 - 19:30

Na letní setkání členů přijal pozvání pan Ing.Ondřej Matyáš, Ph.D., finanční ředitel České filharmonie, který bude hovořit o budování značky České filharmonie. 
Po skončení oficiálního programu jste srdečně zváni na bowlingové klání spojené s rautem. 

Kdy: 12.6.2013

Kde: Hotel Park Holiday, Květnového povstání 194, 103 00 Praha 10 - Benice

Cena: vstup pro členy* po předchozí registraci zdarma, ostatní 1.700 Kč bez DPH (* neplatí pro základní členství)

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie