akce

Řízení nákladovosti a ziskovosti s využitím BI

Kurz je koncipován tak, aby přispěl k lepšímu pochopení možností, jak řídit nákladovost a ziskovost výkonu s využitím BI, jak tyto procesy zkvalitnit a jak zavést či upevnit standardy v prodejním plánování a reportingu.
Účastníkům poskytne inspiraci a dá řadu podnětů k tomu, jak zkvalitnit plánovací a analytické podpory řízení nákladovosti a ziskovosti a nákladového controllingu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
 

Cíle kurzu

 • Poskytnout ucelený přehled o využití BI při řešení rozhodovacích úloh v oblasti nákladovosti a ziskovosti.
 • Pomoci ujasnit vztah mezi procesy řízení nákladovosti a ziskovosti (taktické plánování, tvorba předpovědí, simulací, reportingů aj.) a jejich podporou informačním systémem.
 • Přispět ke schopnosti efektivně reagovat na změny v parametrech nákupu i interních procesů.
 • Poskytnout účastníkům kurzu osvědčené návody z oborových řešení.

Přednášející

Pavel Fučík, Senior Manager, INEKON SYSTEMS s.r.o. 

 

Obsah semináře

 • Datové modelování nákladovosti a ziskovosti.
 • Procesní modelování nákladovosti a ziskovosti.
  •  Plánování a forecasting nákladovosti a ziskovosti.
  •  Reporting a analýzy dosažené prodejní skutečnosti. Analýza odchylek mezi cíli a dosahovanou skutečností a přímá navigace odpovědných osob k nápravným opatřením.
 • Pokročilá vizualizace šitá na míru potřebám konkrétních rozhodovacích úloh.
  •  Rozhodování o struktuře a výši jednicových nákladů.
  •  Rozhodování o bodu zvratu.
  •  Rozhodování o alokaci společných nákladů na výkon.
  •  Produktové – zákaznické a projektové „výsledovky“.
    

Cílová skupina

Kurz je určen manažerům, controllerům a ekonomům, kteří používají nebo chtějí používat při své práci BI a chtějí se dovědět více o možnostech jejich využití.

Místo a čas konání Přidat událost do kalendáře

Místo: Školicí centrum Controller Institutu, Praha 4
Datum: 7. 10. 2014
Čas: 9:00 - 17:00
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Další zprávy z této kategorie