akce

Řízení aktiv a pasiv, aktivity korporátního Treasury

Na příkladech z praxe získáte ucelený přehled o současných trendech řízení kapitálové struktury podniku.

 

Přednášející

Vít Sigmund, Head of Treasury, ČGS a.s. 

Obsah semináře

Aktivity korporátního Treasury - den treasury managera

 • příprava cash pozice
 • investiční a rizikové pozice
 • příprava krátkodobého plánu CF
 • iniciace plateb a inkas
 • příprava dlouhodobého plánu CF
 • vyhodnocení odchylek
 • řízení rizik v cash flow (zajišťování)

Řízení aktiv a pasiv a kapitálové struktury

 • řešení přebytku likvidity
 • řešení nedostatku likvidity
 • řízení kapitálové struktury
 • řízení krizových situací v cash flow

 

 

Cílová skupina

 • specialisté treasury a financí
 • finanční ředitelé
 • pracovníci dalších oblastí, kteří plánují a ovlivňují cash flow na určitém projektu či oddělení

Místo a čas konání Přidat událost do kalendáře

Místo: Hotel Park Inn, Praha 2
Datum: 26. 9. 2014
Čas: 9:00 - 17:00
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Další informace

Tento seminář je součástí cyklu Certifikovaný Cash Flow a Treasury Manager. Lze ho ale absolvovat také jako samostatný odobrný seminář.

Další zprávy z této kategorie