akce

Risk management

Risk management bývá často ve firmách podceňován a označován za něco, co stejně většinou děláme, jen to nemá písemnou podobu a není tedy zaznamenáno nějakým formálním postupem. Je tomu ovšem opravdu tak? Pokud nejsou dána jasná pravidla, kompetence a zodpovědnosti, čím se tedy vlastně řídíme? Není naše rozhodování spíše intuitivní a založené na subjektivních pocitech a předpokladech?

Přednášející

Karel Kloboučník, ředitel pro Financování a M&A, ČKD GROUP, a.s. 

 

Obsah semináře

Riziko a risk management - terminologie a vymezení pojmů

 • riziko, jeho definice a základní vymezení
 • charakteristika, zdroje a struktura rizik ve firmách
 • riziko z pohledu jeho ovlivnitelnosti a měřitelnosti
 • původ a rozměry rizika
 • možné přístupy k eliminaci rizik

Risk management v kontextu přístupu k řízení podniku

 • Předpoklady úspěšného risk managementu
 • Nástroje a postupy používané při řízení rizik a jejich možnosti a omezení
 • Systém řízení rizik, tvorba, nastavení a zavádění do praxe
 • Přínosy fungujícího systému řízení rizik
 • Možnosti měření velikosti podstupovaných rizik

Role risk managementu v rámci strategie společnosti

 • filozofie potřebná k úspěšnému provázání strategie a risk managementu
 • klasifikace rizik z hlediska strategických cílů společnosti
 • řízení rizik jako nástroj konkurenceschopnosti 

Operativní řízení a procesy pro řízení rizik v praxi

 • stanovení jednotlivých druhů rizik, určení jejich významnosti
 • kvalitativní a kvantitativní metody pro analýzu rizik
 • monitorování a kontrola rizika
 • zpětná vazba na výsledky analýzy rizika
 • pozice risk managementu v celkovém procesu řízení
 

Vzdělávací cyklus je určen pro:

 • Pracovníky v oblasti risk managementu, controllingu a financí
 • Akcionáře a vlastníky podniku
 • Členy představenstev a dozorčích rad
 • Pracovníky zabývající se zvyšováním výkonnosti podniku
 • Oddělení interního auditu, účetnictví a treasury
 • Vedoucí pracovníky ze všech oblastí řízení podniku

 

Místo a čas konání

Místo: Školící centrum Controller-Institut, Praha 4
Datum: 10.10.2013
Čas: 9:00 - 17:00

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie