akce

Personální controlling a řízení personálních rizik

Seminář seznamuje s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení organizace. Jeho cílem je seznámit i s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a jeho řízením. Metodou semináře je výklad, řešení ilustrativních příkladů, moderovaná skupinová diskuse a výměna zkušeností.

Jan Urban, řídící partner, expert v oblasti řízení organizace a rozvoje lidských zdrojů, Consilium Group, Management Consultants 

 

Obsah semináře

Význam a vymezení personálního controllingu

 • Cíle a přínosy personálního controllingu
 • Operativní a strategický personální controlling
 • Kvantitativní a kvalitativní personální controlling
 • Nástroje personálního controllingu

Kvantitativní personální controlling

 • Personální ukazatele, jejich konstrukce a interpretace
 • Ukazatele personálních procesů
 • Personální cíle 
 • Personální benchmarking
 • Personální reporting 

Kvalitativní personální controlling

 • Nástroje kvalitativního personálního controllingu
 • Personální standardy a personální manuál organizace
 • Dotazování zaměstnanců a manažerů, jeho metody a interpretace

Hodnocení efektivity personálních opatření

 • Náklady a přínosy personálních opatření
 • Efektivita personálních opatření a její posuzování

Řízení personálních rizik

 • Hlavní zdroje personálních rizik a jejich dopady
 • Rizika nevhodného přijetí a povyšování osob, nesprávného řízení výkonu a nevhodné motivace
 • Riziko přezaměstnanosti
 • Prevence personálních rizik
 • Audit personálního řízení a jeho rizik

Místo a čas konání

Místo: Školicí centrum Controller Institutu Praha 4
Datum: 9.10 - 10.10.2013 
Čas: 9:00 - 17:00

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie