akce

Diplomovaný controller v novém kabátě

Pokročilé metody a moderní trendy v controllingu

Celý cyklus je veden zkušeným a sehraným lektorským týmem, který Vás zasvětí do teoretického minima a zejména se s Vámi podělí o cenné praktické rady a zkušenosti. 

Cyklus je složen ze 7 modulů. Celková délka cyklu je 8 dní.

Popis cyklu

Cyklus Diplomovaný controller představuje 2. stupeň controllingového vzdělávání.
 
Cílem cyklu je naučit účastníky:
 • Prosazovat partnerskou roli controllingu směrem k managementu.
 • Motivovat sebe i své spolupracovníky k porozumění byznysu.
 • Používat pokročilé techniky řízení nákladů a ziskovosti.
 • Volit vhodné ukazatele a formy zobrazování dat v reportingu v návaznosti na strategické cíle firmy.
 • Orientovat se v možnostech zpracování dat a využití BI ve financích.

Na příkladech z praxe vysvětlíme principy moderních controllingových metod a pomůžeme Vám zvládnout jejich praktickou aplikaci.   

Cílová skupina

 • controllingoví specialisté s odpovědností za manažerský reporting, plánování a vyhodnocování nákladů a ziskovosti, kalkulace apod., 
 • pracovníci controllingu a vedoucí pracovníci, kteří se chtějí vzdělávat, prohlubovat si znalosti a rozšiřovat obzory v controllingu
 • vedoucí účtáren a finančních oddělení se zájmem o controlling
 • všichni, kteří se podílí na budování systému controllingu v podniku

Info webinář

Využijte možnost získat informace, které potřebujete!

Plánujete další profesní růst v oblasti controllingu a ještě nevíte, jakou formu zvolit? Využijte naše Info webináře o vzdělávacím cyklu, které pro Vás 2x ročně ZDARMA připravujeme a položte své dotazy přímo garantovi cyklu Tomáši Nekvapilovi nebo projektové manažerce Ivetě Bajgarové. 

Nejbližší termín webináře je 10. 8. 2016, 10 - 12 hod. Více informací a přihlášku na webinář najdete ZDE.

Účast je ZDARMA.

 

 
 

Schéma cyklu

Akce v cyklu

Povinné semináře:

Modul 1:
13.10.2016 11 000 Kč  
Modul 2:
10.-11.11.2016 15 750 Kč  
Modul 3:
30.11.2016 11 000 Kč  
Modul 4:
14.12.2016 11 000 Kč  
Modul 5:
15.12.2016 11 000 Kč  
Modul 6:
14.3.2017 11 000 Kč  
Modul 7:
15.3.2017 6 900 Kč  

 

Požadavky na účastníky

Diplomovaný controller je specifické odborné vzdělání, které staví na předchozích znalostech z více oblastí.

Pro úspěšné absolvování cyklu zájemcům doporučujeme mít znalost controllingových nástrojů na úrovni absolventa cyklu Finanční controller: 

 • členění nákladů, rozpočtování nákladů, tradiční metody kalkulací, struktura manažerské výsledovky
 • struktura finančních výkazů, základy finanční analýzy
 • druhy plánů a systém podnikového plánování
 •  

Bonusy

Navíc od nás získáte:
 • Sbírku příkladů z controllingu
  Po absolvování celého cyklu od nás obdržíte sbírku vzorovných příkladů včetně správného řešení, které můžete využít ve své praxi.
 • Zdarma e-learningový kurz dle výběru z nabídky Controller Institutu (kategorie B)
 • Podpůrné materiály k přípravě na závěrečnou zkoušku
 • Osobní doporučení -písemné individuální ohodnocení od Controller Institutu

 

Certifikát a závěrečná zkouška

Kvalita cyklu je prověřena odbornou radou České asociace pro finanční řízení, která úspěšným absolventům uděluje certifikát. 

Pro získání certifikátu je nutné:

 • absolvovat všech 7 modulů
 • složit závěrečnou zkoušku 

Závěrečná zkouška má 2 části:

 • Tematická práce s obhajobou
 • Písemný test (90 min.) 

Termíny zkoušky

 • Tematická práce - odevzdání do 3 měsíců po  ukončení cyklu. Práce zhodnotí garant cyklu do 3 týdnů po jejím odevzdání. Účastník obdrží zpětnou vazbu k práci a je pozván k obhajobě. Termín obhajoby stanoví projektový manažer. 
 • Písemný test - probíhá prezenčně v Controller Institutu ve stejný den jako obhajoba závěrečné práce. 

Hodnotící komise se skládá z garanta cyklu a dalšího člena realizačního týmu cyklu Diplomovaný controller. 

Zkoušku je nutné složit nejpozději do dvou let po dokončení cyklu. 

Závěrečná zkouška zdarma

Skládání samotné zkoušky, v případě absolvování všech modulů cyklu, nepředstavuje žádné další poplatky.

Certifikáty 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník následující osvědčení:

 • Certifikát Controller Institutu
 • Certifikát od odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení

Reference

"Velice rád jsem se zúčastnil prestižního controllingového vzdělání „Diplomovaný controller“. Důvodem pro moji účast na tomto certifikovaném kurzu byly především výborné reference a moje výborné zkušenosti s Controller-Institutem. Oceňuji opět velmi dobře zvládnutý certifikační cyklus jak z organizační stránky, tak především z důvodu skvělého školitelského obsazení. Rád bych vyzdvihl ochotu školitelů kdykoli s účastníky školení diskutovat o požadovaných tématech a maximální snahu Controller-Institutu tento cyklus účastníkům školení zpříjemnit. Certifikační cyklus mohu všem zájemcům jen doporučit. Současně chci ale upozornit, že certifikační zkouška je náročná a že je nutné věnovat náležitý prostor přípravě."

Petr A., Finance&Controlling manager, Accounting&Finance, Dräger Medical s.r.o.
DALŠÍ REFERENCE
 

Cena

Cena za celý cyklus: 77.650 Kč + 21% DPH
Cena za celý cyklus pro členy CAFINu: 67.556 Kč + 21% DPH

Cena cyklu nezahrnuje přípravné semináře, které nejsou jeho povinnou součástí.

Další zprávy z této kategorie