akce

Controllingová akademie 2015

Controllingová akademie

Moderní koncept controllingu a jeho využití v praxi

 
Certifikovaný cyklus
 
 

Schéma cyklu

Akce v cyklu

Doporučené přípravné semináře:

 
16.-17.9.2015 15 750 Kč Objednat
 
18.9.2015 11 000 Kč Objednat

Povinné semináře:

Modul 1:
22.9.2015 11 000 Kč Objednat
Modul 2:
13.-15.10.2015 21 000 Kč Objednat
Modul 3:
24.-26.11.2015 21 000 Kč Objednat

Popis cyklu

Vzdělávacím cyklem Controllingová akademie  Vám nabízíme přehledný kurz moderního controllingu a controllingového řízení zaměřený na využití v praxi. Absolvováním controllingové akademie získáte přehled o osvědčených standardech controllingu v úspěšných firmách a posílíte tak svou kompetenci ve složitých otázkách rozhodování a dalším směřování controllingového systému firmy.
Ve třech na sebe navazujících seminářích Vám zprostředkujeme základní metody controllingu a jejich praktickou aplikaci.

Cílem vzdělávacího programu je získat přehled a pochopit koncept moderního controllingu a praktické využití jeho metod a nástrojů v manažerském rozhodování.

Cílová skupina

 • controlleři a vedoucí finančních úseků firem odpovědní za budování controllingu
 • majitelé a jednatelé firem, kteří chtějí lépe porozumět souvislostem
 • manažeři všech úrovní řízení s odpovědností za rozpočet nebo ziskovost
 • všichni, kdo se chtějí uplatnit v oblasti controllingu a finančního řízení

Info webinář

Využijte možnost získat informace, které potřebujete!

Plánujete další profesní růst v oblasti controllingu a ještě nevíte, jakou formu zvolit? Využijte naše Info webináře o vzdělávacím cyklu, které pro Vás 2x ročně ZDARMA připravujeme a položte své dotazy přímo garantovi cyklu Tomáši Nekvapilovi nebo projektové manažerce Ivetě Bajgarové. 

Termín nejbližšího webináře je 12. 8. 2015 od 10 hod. Více informací ZDE.

Záznam posledního webináře si můžete spustit v levém sloupci této stránky. 

Požadavky na účastníky

 • základní znalosti v oblastech financí a účetnictví (v rozsahu přípravného semináře Finanční řízení podniku)
 • základní znalosti MS Excelu (k efektivnímu řešení případových studií na počítači)

Pro doplnění těchto základních znalostí můžete využít nabízené přípravné semináře:

Bonusy

Pro účastníky celého cyklu Controllingová akademie máme připravené následující bonusy:
 • e-learningový kurz A3 Podnikové plánování zdarma
 • slevu 30% na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky

Případová studie

… aneb Vyzkoušejte si podnikové simulace v programu MS Excel

Cvičení dělá mistra. Součástí programu jsou proto ucelené případové studie v MS Excel, v  nichž si vyzkoušíte aplikaci prezentovaných metod v reálných podmínkách.

Praxe nade vše 
Simulace plně odpovídají systémům používaným v praxi a mnohé z nich již byly účastníkům inspirací při zavádění nákladového controllingu a řízení ziskovosti v jejich firmě.

Příklady řešených úloh:

 • pokročilé metody plánování a řízení nákladů
 • kalkulace cen při plném a částečném vytížení kapacit
 • rozkrytí příspěvků produktů a zákazníků k ziskovosti
 • výběr projektů metodou investičního propočtu
 • vypracování transparentního ročního celopodnikového plánu
 • provedení analýz citlivosti

Každou případovou studii obdržíte v elektronické podobě, a to včetně správného řešení. Nejde tedy pouze o simulaci, ale o návod k řešení typických úloh controllera.

Váš užitek z případových studií

 • spojení controllingového know-how a užitečných tipů pro práci s Excelem při řešení controllingových úloh
 • zintenzivnění přenosu znalostí prostřednictvím samostatné práce či prací v malých skupinách, transparentnost řešení a možnost použití dokumentace ve vlastním podniku

Certifikát a závěrečná zkouška

Podmínkou získání certifikátu je splnění následujících požadavků:
 • Absolvování všech 3 seminářů Controllingové akademie
 • Sepsání samostatné práce na vybrané téma aplikace controllingu ve Vaší firmě

Složení závěrečné zkoušky je zdarma. Navíc účastníci zkoušky získávají zpětnou vazbu ke své závěrečné práci a zároveň doporučení nezávislého experta k jimi navrženým a využívaným controllingovým řešením.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty:

Reference

"Čo sa samotného cyklu týka, tak musím povedať, že pre mňa boli prednášky veľmi zaujímavé a náučne. Nakoľko som před cyklom takmer nevedel čo kontroling je, tak počas cyklu som sa z prednášok naučil množstvo zaujímavých věci o kontrolingu a asi aj vďaka tomu ma táto oblasť začala viac zaujímať. 

Prednášky boli podané pútavo a prejav prednášajúcich taktiež musím hodnotiť len pozitívne. Každý z prednášajúcich ma mnoho skúsenosti, čo bolo vidno aj na prejave a reakciách v prípade otázok. Počas prednášok jednotlivých prednášajúcich a podaných príkladoch, ktoré vychádzali z praxe, som si aj ja prišiel na niekoľko veci, ktoré som vedel nejakým spôsobom preniesť aj do praxe u nás. Taktiež som si spravil mnoho užitočných poznámok z týchto školení. 

Okrem samotných školení musím pochváliť aj výber miesta konania seminárov, boli reprezentatívne a celkovo prostredie bolo príjemné. Mňa osobne potešil prístup Vašej inštitúcie, keď sa mi nepodarilo prihlásiť na termín, z dôvodu naplnenia kapacít a aj napriek tomu ste mi vyhoveli a umožnili mi zúčastniť sa seminára. 

Čo by som ja uvítal, je viac seminárov v Bratislava, ale zase tu asi veľa ovplyvni záujem o tieto semináre. Asi nie je taký ako na semináre v Prahe. To je také malé mínus. Za väčšie mínus považujem cenu, mnohých to asi odradí. Ale zasa rozumiem z čoho vychádza, keď si zoberiem kvality prednášajúcich, či spomínané priestory konania.

Suma sumárum, kontrolingovú akadémiu by som odporučil ďalej pre tých, ktorý s kontrolingom začínajú a chcú sa nim ďalej zaoberať, ale semináre pomôžu aj skúsenejším „ekonómom“."

DALŠÍ REFERENCE
 

Cena

Cena za celý cyklus: 53.000 Kč + 21% DPH
Cena za celý cyklus pro členy CAFINu: 46.110 Kč + 21% DPH

Cena cyklu nezahrnuje přípravné semináře, které nejsou jeho povinnou součástí.

Další zprávy z této kategorie