akce

Change Management jako řízení myšlení lidí v průběhu změn

aneb Jak pracovat s týmy jako s živými systémy

Change Management je v procesním řízení chápán jako cílový stav robustnosti procesu, kdy se proces jeví nejen jako předvídatelný, ale i „samoopravující se“. Každý leader, který vede svůj tým k neustálému procesnímu či provoznímu zlepšování, se musí zabývat nejen procesními změnami, ale také změnami chování lidí. (Ne)přijetí změn lidmi často rozhoduje o celkovém výsledku úspěšného dokončení změ

Proč mají tedy někdy manažeři plné ruce práce s přijetím nepopulárních opatření u svých lidí, i když jsou faktograficky velmi dobře připraveni? Proč zavádění některých změn nenápadně „vyšumí? A jak je to tedy s emocemi zúčastněných lidí - má smysl s nimi pracovat, anebo je to jen vstupní brána k manipulativním reakcím a odváděním pozornosti od hlavní podstaty?

Efektivní řízení změn výraznou měrou ovlivňuje práce s emocemi účastníků změny, ale málo manažerů přikládá důraz na to, že emoce jsou produktem myšlení a že výsledné chování zúčastněných lidí lze na této úrovni řídit. Zajímá Vás jak? Pak je tento seminář určen právě pro Vás. Vyzkoušíte si, jak při zavádění změn pracovat s týmem jako s živým systémem a odnesete si do praxe spoustu užitečných tipů.

Naučíme Vás:

 • vyjednat zadání změny pro její účastníky - realizátory změny (o kontext výše a kontext níže)
 • nastavit (mocné) zadání resp. efektivně vyhlásit nepopulární opatření
 • „nakoupit si“ jednotlivé účastníky / zájmové skupiny přes „koncept členství“ 
 • pracovat v jednotlivých fázích realizace změny se skupinou jako s živým systémem, jakými způsoby (vlídně) trvat na dohodnutých pravidlech a činnostech
 • pracovat s emocemi účastníků jako s produktem jejich myšlení
 

Přednášející

Ivo Spilka, certifikovaný systemický kouč, vedoucí oddělení vzdělávání, Český rozhlas 

 

Obsah semináře

Dopolední část:

 • 3 pohledy na change management - procesní, behaviorální, systemický - výhody a omezení jednotlivých přístupů
 • vlastnosti živých systémů, které lze zužitkovat při prosazování změn
 • fáze změn a role leadera v jednotlivých fázích
 • komplexita a význam jejího zvyšování a snižování při komunikaci, překryv kontextů při hledání smyslu opatření
 • členství a organizující téma - jak vytvořit nové organizující téma ze zadání zadavatele

Odpolední část:

 • vyhlášení změny - strategie, jak „pertubovat“ skupinu, leadership jako funkce systému, strukturální intervence
 • souvislost - role - problém (podnět) jako základní sada otázek leadera změny pro účastníky / realizátory změny
 • konstruování řešení na principu výjimek problému resp. neproblému, de Shazerův na řešení orientovaný přístup jako východisko
 • kognitivní restrukturalizace jako nástroj práce s emocemi jako produktem myšlení pro motivaci k přijetí nepopulárních opatření
 • ukázky z praxe
 

Cílová skupina

Seminář je určen pro manažery na všech úrovních řízení, kteří chtějí efektivně využít vlastnosti malých skupin jako živých systémů při zavádění změn.

Místo: Školicí centrum Controller Institutu, Praha 4
Datum: 9. 12. 2014
Čas: 9 - 17
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Další zprávy z této kategorie