akce

Certifikovaný manažer nákupu

Již jedenáctým rokem Vás oslovujeme s nabídkou cyklu Certifikovaný manažer nákupu.

Je pro mne ctí, že mohu oslovit Vás, kolegyně a kolegy, kteří se chtějí věnovat nákupu a jeho problematice hlouběji. Potěšením je pro mne také skutečnost, že se nám podařilo nastartovat cyklus seminářů, který vychází z Vašich potřeb a který v průběhu své existence velice pružně reaguje na Vaše náměty, hodnocení a zpětnou vazbu, kterou jsme od Vás v průběhu předcházejících ročníků získávali.
Prvořad

Schéma cyklu

 
CERTIFIKÁT
International Education Society
Controller Institut
 

Akce v cyklu

Povinné semináře:

Modul 1:
23.-24.9.2015 9 900 Kč Objednat
Modul 2:
13.10.2015 6 900 Kč Objednat
Modul 3:
12.11.2015 6 900 Kč Objednat
Modul 4:
9.-10.12.2015 9 900 Kč Objednat

Popis cyklu

Již jedenáctým rokem Vás oslovujeme s nabídkou cyklu Certifikovaný manažer nákupu.

Je pro mne ctí, že mohu oslovit Vás, kolegyně a kolegy, kteří se chtějí věnovat nákupu a jeho problematice hlouběji. Potěšením je pro mne také skutečnost, že se nám podařilo nastartovat cyklus seminářů, který vychází z Vašich potřeb a který v průběhu své existence velice pružně reaguje na Vaše náměty, hodnocení a zpětnou vazbu, kterou jsme od Vás v průběhu předcházejících ročníků získávali.
Prvořadým cílem cyklu je nabídnout ucelený pohled do všech oblastí problematiky nákupu. V rámci jednotlivých modulů nabízejí odborní lektoři různá řešení, jak možné problémy eliminovat a jak je měnit ve výhody.

Na celkový přehled způsobů řízení nákupu a případové studie, které obsahuje seminář Strategie nákupu a jeho controlling, navazuje modul Řízení dodavatelských vztahů s prakticky aplikovatelnými výstupy. Další moduly jako je Vyjednávání a Právo v nákupu přinášejí možnost tréninku Vašich dovedností a praktické tipy pro Vaši praxi.
Bude mi ctí setkat se s Vámi na tomto cyklu a vyměnit si vzájemně zkušenosti a názory.

Michal Šebek, ředitel nákupu, MOTOR JIKOV Group a.s., odborný garant cyklu

Rozvoj kariéry s certifikací

Certifikovaný manažer nákupu je ověřený cyklus odborných seminářů zaměřených na nákupní praxi v různých typech společností. Poskytuje ucelený přehled aktivit a znalostí využívaných v praxi těch nejúspěšnějších. Každoročně aktualizujeme obsah cyklu na základě předchozích i nově získaných námětů odborníků z nákupní praxe.

Cílová skupina

Vzdělávací cyklus je určen pro pracovníky nákupu, nákupčí, referenty nákupu, manažery nákupu a pro nové pracovníky oddělení nákupu (s praxí alespoň 6 měsíců na pozici v nákupu).

Požadavky na účastníky

Vzdělávací cyklus je určen pro pracovníky nákupu nebo logistiky s praxí alespoň 6 měsíců. Účastníci by měli znát základní funkce oddělení nákupu a měli by být seznámeni s podnikovou nákupní strategií, aby byli schopni konfrontovat svoje firemní postupy s prezentovanou a diskutovanou metodikou.

Certifikát a závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

Podmínkou pro získání Certifikátu cyklu Certifikovaný manažer nákupu a certifikátu IES je absolvovat všechny čtyři moduly, zpracovat závěrečnou práci na téma k problematice nákupu a úspěšně ukončit cyklus závěrečnou zkouškou. Zkouška se skládá z písemného testu a obhajoby závěrečné práce.

Certifikáty

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty:

Reference

"S vzdělávacím cyklem jsem byl velmi spokojen, obsáhl širokou škálu témat od klasických nákupních (dodavatelé, materiálové skupiny, analýzy, controlling nákupu, řízení dodavatelského řetězce) po témata z oblasti práva (změny v NOZ ve vztahu k nákupu) a soft skills (komunikace a vyjednávání s dodavateli). Lektoři byli vždy výborně připraveni a svojí osobností výrazně přispěli k celkovému výbornému dojmu z kurzu."

Vedoucí nákupu, Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
 
Více info na: http://www.controlling.cz/nabidka/certifikovane-cykly/certifikovany-manazer-nakupu/
 

Další zprávy z této kategorie