akce

CASHFLOW – ZISK – RŮST – PILÍŘE ÚSPĚCHU KAŽDÉ FIRMY

SEMINÁŘ

Zveme Vás na odpolední seminář na téma Cashflow – zisk – růst

Problematikou Vás provede pan Roman Stupka majitel společnosti PeStratEx s.r.o.

Úspěšná firma roste – většinou jí roste obrat, někdy jí roste zisk, zároveň jí ale rostou pohledávky, zboží na skladě, rozpracované výroba, počty zaměstnanců,…… prostě úspěšná firma potřebuje více a více kapitálu na financování svého úspěchu.


Externí zdroje kapitálu, které jsou v dnešní době levné a lehce dostupné, nemusí být vždy k dispozici nebo mohu být mnohem dražší. Zároveň rostoucí závislost na nich může vést firmu k nutnosti rozhodovat ve prospěch věřitelů, nikoliv v nejlepším možném zájmu firmy jako takové. Proto schopnost firmy trvale generovat zisk a cash flow interně patří mezi nejdůležitější kompetence. Proto skvělé a úspěšné firmy si drží 3-10x více hotovosti než jejich konkurenti.

Klíčové body programu:


• Business řídíme a strukturujeme, jako bychom ho zítra chtěli prodat
• Profitabilita je vyšší než standard v našem businessu
• Cash-flow je priorita – stále hledáme cesty k vylepšení našeho business modelu
• Máme přesný a včasný reporting pro náš rytmus porad -den,týden,měsíc,kvartál,rok
• Známe naši profitabilitu, hrubou marži a naše tržby podle produktů, distribučních kanálů, projektů, produktových skupin, týmů -jak je třeba
• Jednotlivé položky ve výsledovce a rozvaze mají své odpovědné osoby
• Máme „rolující“ předpovědi na 12 až 18 měsíců, které aktualizujeme každý měsíc
• Držíme si rezervu v hotovosti větší než naše konkurence

Datum: 28. března 2018
Čas: 13:30 – 17:00
Registrace: 13:00
Místo: Hospodářská komora hlavního města Prahy, Náměstí Franze Kafky 7, Praha 1

Pro členy CAFIN * je vstup ZDARMA.
* Neplatí pro základní členství.

Pro nečleny CAFIN cena 2.500 Kč + DPH.

 

 

Další zprávy z této kategorie