a
akce
 
Kalkulácie vo výrobných podnikov (Bratislava)
Cenu výrobku alebo služby síce určuje trh, ale v niektorých firmách ju stále počítajú na oddelení kalkulácií. Obe riešenie sú riskantné, pretože „správna“ cena prináša maximálne zisky a odchýlenie len o pár percent môže spôsobiť vysoké, i keď niekedy „len“ skryté straty. Na prakticky orientovanom seminári zistíte, ako najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu, prečo musíme rozlišovať medzi kalkuláciou a cenotvorbou, ako stanoviť cenu, aby priniesla najvyšší zisk a kedy a aké zľa

Přednášející
Milan Veščičík, ředitel a senior konzultant, GRADIENT 5, spol. s r.o.

Obsah semináře
Na seminári sa dozviete:

 • Aké sú správne ciele kalkulácií a aké cenotvorby?
 • Ako čo najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok alebo službu?
 • Kedy postačí režijná kalkulácia a kedy je nevyhnutné využiť procesné kalkulácie?
 • Na čo slúži neúplná kalkulácia (krycí príspevok)?
 • Aké náklady a interné rozhodnutia predražujú naše produkty?
 • Je vhodné zakalkulovať do ceny všetky firemné náklady?
 • Prečo nestačí sledovať iba zisk za produkty?
 • Ako merať náklady na zákazníkov a ako zisk?
 • Ako ovplyvní výška ceny dosiahnutý zisk?
 • Ako stanoviť cenu v rôznych situáciách a fázach vývoja firmy?
 • Aké ciele a výkonnostné ukazovatele stanoviť našim predajcom, aby priniesli maximálny prospech?

Cílová skupina
Seminár je určený najmä finančným a obchodným manažérom a pracovníkom, zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy kalkulácií a cenotvorby a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

Místo a čas konání
Místo: CHOPIN HOTEL BRATISLAVA, Bratislava
Datum: 18. - 19. 4. 2013
Čas: 9:00 - 17:00
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Více informací o akci najdete zde.

Další zprávy z této kategorie
Školení je zaměřeno na principy návrhu grafického vzhledu reportů a dashboardů tak, aby byly požadované informace komunikovány co nejefektivněji. Zákl...
Cílem semináře je seznámit se s podstatou cash-flow a jeho významem pro finanční řízení, ukázat využití údajů o CF ve finančním řízení, ve finanční an...
Seminář je koncipován jako exkurze do míst, kde firma vytváří předpoklady pro svůj podnikatelský úspěch. Provedeme vás složitými stezkami dlouhodobých...
Cílem kurzu je vytvořit komplexní aplikaci pro hloubkovou analýzu dat. Vytvoření aplikace s rozkladem typu drill-down nám umožní dynamicky se přepínat...
Porady jsou v průměru neoblíbené, často jsou považovány za ztrátu času a energie. Nelze se tomu divit, protože mnohé z nich vykazují znaky marnosti - ...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám