s
studie
20.12.2016
Controllingový panel 2016 - díl 1.

První samostatný controllingový panel, prezentující aktuální pozici controllingu v českých podnicích, se nemůže pochlubit nijak vysokým počtem respondentů. Z těch, kteří navštívili příslušnou webovou stránku, se rozhodlo odpovídat na předložené otázky jen necelých pět procent. A pouhá čtvrtina z odhodlaných, kteří s odpověďmi začali, vydržela až k poslední otázce, čímž splnila podmínku pro zařazení do průzkumu.

Respondenti

 

Vzorek z 37 firem v České republice není nejspíš úplně reprezentativní (branžový pohled odpovídající počtu respondentů uvedených pro jednotlivé sektory v 1.1 proto nebudeme u jednotlivých otázek uvádět) a pevně věříme, že následující sezóna dopadne lépe. Přesto nejsou výsledky bez zajímavosti, zejména pokud uvážíme, že šlo z větší části o střední podniky (přes 100 zaměstnanců, resp. přes 300 mil. tržeb. Připomeňme ovšem, že anketní charakter s dobrovolným rozhodnutím o poskytnutí informací bude zřejmě poněkud vylepšovat skutečnou situaci. Máme důvod se domnívat, že ti, kteří vydrželi až do konce dotazníku, byli nejspíš z míst, kde si již controlling vybojoval své významné postavení. 

 

 

Více než polovina respondentů působí v podnicích zpracovatelského průmyslu (54 %), pětina pak ve službách. Dominantní část respondentů (81 %) pracuje v podniku, jehož tržby v loňském roce přesáhly 300 mil. Kč. Podíl respondentů pracujících v podnicích s počtem zaměstnanců od 100 do 500 a nad 500 byl vyrovnaný (po 40,5 %). Zbylých 19 % respondentů přišlo z podniků s počtem zaměstnanců nižším než 100.

 

73 % podniků je z hlediska vlastnictví dceřinou společností, 24 % pak samostatným podnikem, což je příznačné pro české prostředí. Podnik, na který narazíte nejčastěji, je dceřinou společností renomovaných zahraničních firem. Boj o rentu jsme stále ještě nevyhráli.

Polovina respondentů uvedla, že pracuje na útvaru centrálního controllingu/financí, 40,5 % respondentů pak pracuje na útvaru decentralizovaného controllingu/financí. Zbylý počet respondentů pak působí mimo controllingové/finanční útvary. Rozložení odpovědí nejspíš tak úplně nevypovídá o překvapivě širokém rozšíření decentralizovaného controllingu (40%) v českých zemích. Nezapomeňte, že v případě dceřiných společností bude pod tímto označením nejspíš jen centrální controlling podniku na podřízené úrovně holdingového uspořádání.

 

Jak vypadají controllingová oddělení?

 

Žádný důvod k radosti, zejména s uvážením předchozích poznámek k převládajícímu charakteru odpovědí. Moderní controlling už není pouze finanční, pracuje s kompletní datovou základnou podniku a nemá žádný důvod zůstávat v podřízenosti finančního oddělení a vlastně ani CFO, což je na úrovni teorie proklamováno již více než dvacet let. Nepochybně si také zaslouží samostatný útvar, nejlépe štábního charakteru (odpovídá první z uvedených variant odpovědí v 3.2), i kdyby měl mít jediného zaměstnance. Jak je vidět, s prosazením teorie do praxe se nijak nespěchá. Trpělivost je nutnou výbavou controllera.

 

Za komentář děkujeme Tomáši Nekvapilovi

Další zprávy z této kategorie
Pracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám