studie

Využití dat pro business

Jsou data novodobé zlato? Máme v nich ukryté poklady? Jak s daty nakládáte vy?

 

A jak s daty nakládají firmy, které už ty poklady objevily?

Pomozte nám zmapovat, jak se reálně u vás pracuje s daty, co vás nejvíce trápí, a my slibujeme, že skupina odborníků, které jsme za tímto účelem sezvali, se vám pokusí poradit, co dělat, abyste se v práci s daty posouvali tím správným směrem.

Vyplnění dotazníku vám podle nás zabere cca 8 minut. Vyhodnocené odpovědi spolu s názory odborníků nejdete ve druhém čísle časopisu CAFINews, které vyjde začátkem srpna.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...