studie

IFRS standardy v českých firmách

Pracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jehož cílem bylo zjistit reálný stav užívání IFRS standardů v českých firmách. Do výzkumu se zapojily jak jednotlivé společnosti, tak také odborníci z akademické sféry.

První část otázek se týkala dlouhodobého hmotného majetku. Účastníci průzkumu nejprve odpovídali na otázky, zda se liší základní evidence dlouhodobého hmotného majetku podle IFRS a českých předpisů. Další otázky se týkaly tématu odpisování, konceptu zbytkové hodnoty a evidence náhradních dílů. Poslední otázky tohoto okruhu se zabývaly použitím reálné hodnoty, a to jak u kategorie Investice do nemovitostí, tak u Pozemků, budov a zařízení.

Druhá část otázek mapovala akvizicí dceřiných společností, a to zejména přecenění majetku a závazků k datu akvizice na reálnou hodnotu.

Třetí část otázek se zabývala používaným formátem výsledovky.

Kdo se výzkumu zúčastnil?

Účastníky výzkumu byli členové České asociace pro finanční řízení. Nejpočetnější skupinu respondentů (81%) tvořily firmy s velkým ročním obratem (nad 300 miliónů Kč), malé firmy s ročním obratem do 100 miliónů Kč představovaly 13%, zbylých 6% jsou firmy střední velikosti. Nadpoloviční většina (56%) firem uvedla, že zaměstnává více jak 250 pracovníků, skoro třetina (31%) má mezi 50 a 250 zaměstnanci a do 50 pracovních pozic má 13% společností. Co se týká druhu činnosti, kterou firmy provozují, dominovaly v průzkumu společnosti energetické a strojírenské. Dotazovaní působí nejčastěji na pozicích finančních ředitelů a vedoucích controllingu. 

 

Další zprávy z této kategorie

  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Controllingový panel 2012Controllingový panel 2012, průzkum realizovaný v září 2012 rakouským Controller-Institutem a Českou asociací pro finanční řízení CAFIN, ukazuje navzdo...