studie

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Jaký postup volí personalisté pro nábor nových zaměstnanců na finanční pozice? Asociace CAFIN přináší druhou část průzkumu.

V první polovině roku 2013 provedla asociace CAFIN dotazníkové šetření zaměřené na postup při výběru
kandidátů na finanční pozice. Uvedený průzkum byl orientován na dvě cílové skupiny respondentů. Nejprve
jsme se obrátili na finanční manažery, kteří reagovali na otázky ohledně výběru zaměstnanců na finanční
pozice. Výsledky první části průzkumu jsme Vám již představili. Stejné ankety se v srpnu 2013 účastnili i zástupci personálních útvarů z celé České republiky. 

Oslovili jsme celkem 1991 personalistů, z nichž se dotazníkového šetření účastnilo 114 respondentů. Ostatní uvedli, že nejsou pro průzkum relevantní, jelikož mají více jak dva roky stabilní finanční tým. Druhým nejčastějším důvodem bylo, že společnosti mají zajištěnou činnost finančního oddělení formou outsourcingu.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...