studie

Trendy v (mobilní) Business Intelligence v ČR

Česká asociace pro finanční řízení ve spolupráci s Controller Institutem uskutečnila na jaře tohoto roku dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit rozšířenost, zkušenosti a názory praktiků na skupinu podnikových informačních systémů, která se od konce 90.let zpravidla označuje jako „Business Intelligence“ (BI) a zahrnuje systémy na podporu interního manažerského reportingu, datových analýz a plánování. 

V rámci této studie 42 účastníků odpovědělo na 31 otázek zaměřených na současný stav a plány ve využívání nástrojů z oblasti (mobilní) BI. Otázky byly směřovány do následujících oblastí:

  • Jaký význam přisuzujete produktům z oblasti BI
  • Do jaké míry jsou ve Vaší organizaci produkty BI zakotveny
  • Jaká jste spokojeni s nasazeným BI řešením
  • Jaký je Váš názor a Vaše preference v oblasti mobilní BI (tj. řešení BI pro mobilní zařízení, jako je Tablet či Smart Phone)

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...