studie

Průzkum českého nákupu Procurement Survey 2018

Milí čtenáři, dovolujeme si vám představit výsledky Procurement Survey 2018/2019. Průzkum jsme připravili se společností Profitana. Měl za cíl zmapovat trendy v oblasti nákupu a odměňování pracovníků nákupu. Věříme, že nejen přímo vašim kolegům „nákupčním“, ale i vám přinesou následující stránky zajímavý pohled na aktuální stav i měnící se trendy z oblasti nákupu. Dotazníkové šetření jsme spustili v prosinci 2018 a ukončili v lednu 2019. Všem zúčastněným vřele děkujeme.

Průzkumu se zúčastnilo 73 zástupců společností a organizací z následujících odvětví:

Oblasti zaměření průzkumu

 

 

 

 

Klíčová zjištění průzkumu

Umístění útvaru nákupu ve společnosti

Spolupráce nákupu s vedením společnosti

V přístí části Procurement Survey 2018 budeme řešit centralizaci nákupu, úspory a zapojení do rozhodovacích procesů.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...