studie

Procurement Survey 2018 3. část

Milí čtenáři, dovolujeme si vám představit výsledky 3. části Procurement Survey 2018/2019. Průzkum jsme připravili se společností Profitana. Dotazníkové šetření jsme spustili v prosinci 2018 a ukončili v lednu 2019. Všem zúčastněným vřele děkujeme.

Procesy přejímky služeb a schvalování výkonů dodavatelských

Situace na trhu

Věková struktura útvaru nákupu

Výběr nákupních specialistů

Oblasti rozvoje schopností a dovedností

Vzdělávání zaměstnanců

Očekávání dosažení změn, přínosů a úspor při stávájícím:

Faktory ovlinující oblast nákupu

 

Prioritní oblasti pro dodávky

Současné investiční priority 

Strategické nákupní priority

Potřebná podpora činnosti nákupu ze strany controllingu

Platová studie zaměstnanců nákupu

Sledované pozice a ukazatele

Respondenti podle odvětví

Průměrná fixní mzda a medián

Další charakteristiky skupiny

 

 

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...