studie

Platová studie pro finanční pozice Srovnání výsledků 2013 a 2015 - pozice Vedoucí controllingu

Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou certifiko­vaných účetních a společností Schulmeister Finance Professional Search již podruhé provedla průzkum „Platová studie pro finanční pozice (2015)“. Kromě mzdových ukazatelů, které jsme dávali do souvztažnosti s oborem podnikání a regionem, jsme se zaměřovali i na firemní bene­fity. Mezi sociální ukazatele jsme zařadili nevyšší dosažené vzdělání, znalost cizích jazyků a genderové rozložení.

Platové studie se v roce 2013 zúčastnilo 466 respondentů a v roce 2015 pak 577 pracovníků finančních oddělení českých firem. Většina z respondentů byla přitom zaměstnána na hlavní pracovní poměr, na částečný úvazek či OSVČ jich dohromady pracovalo jen 7 %. Téměř polovina účastníků průzkumu také působila v Praze, ostatní kraje jsou ve studii zastoupeny víceméně rovnoměrně.

Na tomto místě Vám přinášíme výsledky pro jednu konkrétní pozici, kterou je "VEDOUCÍ CONTROLLINGU"

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...