studie

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 část XIII. - IFRS specialista

V roce 2013 jsme zaštítili za podpory Komory certifikovaných účetních a společnosti SCHULMEISTER Finance Professional Search průzkum „Platová studie pro finanční pozice – 2013", protože nás zajímají nás aktuální trendy na různých pozicích v rámci finančního oddělení. 

V posledním díle našeho seriálu se věnujeme výsledkům průzkumu pro pozici "Treasury specialista"

Rádi bychom poznamenali, že z důvodu nedostetečného množství dat není analýza všech pracovních pozic proveditelná. Právě tak je tomu i u analýzy pozice IFRS specialista. Nedostatečný počet respondentů jejich statistické zpracování zcela neumožňuje.

Analýza této pozice je mnohem stručnější, než u dříve zkoumanžch souborů. Obsahuje
pouze tabulky: Mzdové ukazatele, Firemní benefity a Sociální ukazatele. Grafy v této
části prezentovány nejsou.
Následující hodnoty ukazatelů nejsou pro nedostatek vstupních dat vhodné pro
zobecnění na celou populaci.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...