studie

Platová studie 2019 - 3. část firemní benefity

V třetí části Platové studie 2019 si představíme firemní benefity.

Ve výčtu benefitů poskytovaných pracovníkům na finančních pozicích se objevilo následujících 12 položek:

Četnost jednotlivých benefitů

Průměrný počet benefitů podle pozic

Průměrně nejvíce benefitů mají Finanční manažeři a Treasury specialisté.

Nejčastěji poskytovaným benefitem je pružná pracovní doba – uvedlo ho 82,1 % respondentů. Mezi nejčastější benefity se dále řadí dovolená navíc a stále oblíbené stravenky. Nejméně zaměstnavatelé poskytují benefit v podobě dorovnání mzdy při překážkách v práci.

Sociální ukazatele

Nejvyšší dosažené vzdělání

Průměrná délka celkové praxe

Průměrná délka praxe na aktuální pozici

Vývoj trendů

Mzdové ukazatele

Průměrná délka praxe v letech

Jazyková vybavenost

Jak ukazují zjištěné údaje, oproti minulým rokům se v roce 2019 trend stoupajících mezd zastavil. Hodnota průměrné fixní mzdy dokonce klesla oproti roku 2017 o 2,2 %.

Rozdíl průměrné mzdy mezi muži a ženami v jednotlivých letech

Vývoj průměrné fixní mzdy jednotlivých pozic

Přestože se neustále vedou diskuse o potřebě genderového vyrovnání mezd, sebrané údaje za všechna čtyři období ukazují, že v praxi k požadovanému posunu nedochází. I v roce 2019 mají ženy výrazně nižší průměrnou fixní mzdu než muži, a to o 34 %.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...