studie

Platová studie 2019 - 1. část, základní charakteristika studie

Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou certifikovaných účetních, ACCA a Českou Asociací Treasry již po třetí provedla průzkum „Platová studie pro finanční pozice (2019)“. V první části si představíme úvodní informace k studii zahrnující charakteristiku respondentů ( zastoupení v krajích a  odvětví) a a srovnání dle velikosti podniků (zastoupení firem dle výše obratu a dle počtu zaměstnanců)

Milé dámy, vážení pánové,

přinášíme vám vyhodnocení 4. ročníku platové studie, která si klade za cíl mapovat trendy v odměňování pracovníků finančních oddělení. Velice si vážíme důvěry všech respondentů a děkujeme za ni.

Situace na pracovním trhu je nám všem známá. Snad poprvé v historii ČR počet volných míst překročil počet nezaměstnaných osob. Z našeho průzkumu je ale patrné, že při porovnání s výsledky z roku 2017, ne pro všechny pozice tento fakt znamená výrazné změny v osobním ohodnocení. Za spolupráci při realizaci platové studie děkujeme ACCA, České Asociaci Treasury a Komoře certifikovaných účetních.

Za pomoc s vyhodnocením dat děkujeme společnosti Manica, konkrétně Štěpánu Rešlovi.
V případě dotazů týkajících se způsobu zpracování studie a vyhodnocení ukazatelů pište prosím na olga.cechlova@cafin.cz

Za Českou asociaci pro finanční řízení

Olga Cechlová

Členka řídicího výboru CAFIN

 

Charakteristika repondentů

Platové studie finančních pozice 2019 se zúčastnilo 680 pracovníků finančních oddělní českých firem.

680 respondentů

Srovnání dle velikosti podniků

Účastníky průzkumu můžeme také srovnávat podle velikosti firmy, ve které pracují. A to z hlediska ročního obratu a také z hlediskat počtu zaměstnanců.

V příští části Platové studie 2019 si představíme mzdové ukazatele.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...