studie

Platová studie 2017 - 7.část/ Finanční účení

V této části Platové studie 2017 představíme pozici - Finanční účetní.

Finanční účetní

________________________________________________________________________________

 

Sociální ukazatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdové ukazatele

________________________________________________________________________________

 

 

Finanční účetní je pozice, kde jednoznačně převažuje zastoupení žen nad muži. Přesto jsou muži i na této pozici v průměru odměňováni vyšší mzdou. Průměrná mzda muže je o 34 % vyšší než průměrná mzda ženy. Nárůst mediánu o 7,1 % oproti roku 2015 odpovídá vývoji na pracovním trhu v ČR. Zatímco v roce 2015 uvedlo variabilní složku mzdy 52 % respondentů, v roce 2017 ji uvádí 65 % respondentů. Zastoupení variabilní složky mzdy vzrostlo o 26 %. Získané údaje opět hovoří ve prospěch kombinace firemních a osobních cílů.

 

 

 

 

 

 

Zajímavý poměr vyšší mzdy u mužů, ačkoli je tato pozice doménou žen a je tomu tak i v procentuálním
zastoupení respondentů tohoto průzkumu. Intervalové rozdělení celkové délky praxe potvrzuje stabilitu finančních účetních jako celoživotního zaměstnání s minimálními odchody do jiných oborů či na vyšší pozice.

 

Firemní benefity

________________________________________________________________________________

 

 Také u Finančních účetních se mezi třemi nejčastěji poskytovanými benefity objevují ty, které jsme již několikrát označili za „klasiku“. Z hlediska průměrného a nejčastěji dosahovaného počtu benefitů jsou na tom Finanční účetníb nejhůře.

 

 

 

 

 

 

Zaujal mne nižší počet benefitů a i jejich využití např. sick day. Zajímavé, protože na dnešním trhu je větší nedostatek účetních než např. controllerů. Očekával bych min. srovnání podmínek, naopak firmy rozdělují benefity evidentně dle seniority. pozice.

 

 

  V příští části platové studie 2017 představíme pozici Hlavní účetní.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...