studie

Platová studie 2017 - 5. část/ Finanční controller

V této části Platové studie 2017 představíme pozici - Finančního controllera.

Finanční controller

________________________________________________________________________________

 

Sociální ukazatele

 

 

 

 

 

 

 Mzdové ukazatele

________________________________________________________________________________

 

Průměrná mzda Finančního controllera za poslední dva roky vzrostla o 22 %. Nejčastěji (ve 43 % případů) se mzda na této pozici pohybuje v intervalu 30 – 50 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 poklesl o 15 % počet lidí, jejichž celková mzda zahrnuje i variabilní složku. Také se změnil poměr mezi navázáním na firemní a osobní cíle. Poměr respondentů, kteří mají variabilní složku mzdy navázanou na osobní cíle, klesl ve srovnáním s rokem 2015 o 40 %.

 

Pozice středního managementu s širokým rozpětím od 2 až po 10 let praxe je ideálním přestupem z juniorních či startovacích pozice v oblasti financí k vyššímu managementu, proto i široké finanční rozpětí dle seniority (není možné, aby se všichni z controllingu dostávali na vedoucí pozice). Pyramida firmy tak
automaticky zanechává v tomto segmentu zkušené seniorní pracovníky, kteří nedostali příležitost anebo
dosáhli svého kariérního stropu.

 

 

 

 

 

Firemní benefity

________________________________________________________________________________

 

3 nejčastější benefity u Finančních controllerů lze označit za „klasiku“. Zajímavé je, že jako jeden
z často zastoupených benefitů je uváděno vzdělávání (64 %). Hned po Finančních ředitelích jsou
Finanční controlleři druhou pozicí, které podniky tento benefit poskytují.

 

 

 

 

 

 

 

  V příští části platové studie 2017 představíme pozici Finančního manažera.

 

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...