studie

Platová studie 2015 (souhrnné informace)

Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou certifikovaných účetních a společností Schulmeister Finance Professional Search již po druhé provedla průzkum „Platová studie pro finanční pozice (2015)“. Kromě mzdových ukazatelů, které jsme dávali do souvztažnosti s oborem podnikání a regionem, jsme se zaměřovali i na firemní benefity. Mezi sociální ukazatele jsme zařadili nevyšší dosažené vzdělání, znalost cizích jazyků a genderové rozložení.

Aktuálního ročníku Platové studie se zúčastnilo 577 pracovníků finančních oddělení českých firem. Většina z respondentů byla přitom zaměstnána na hlavní pracovní poměr, na částečný úvazek či OSVČ jich dohromady pracovalo jen 7 %. Téměř polovina účastníků průzkumu také působila v Praze, ostatní kraje jsou ve studii zastoupeny více méně rovnoměrně.

Oborově je nejvíce reprezentantů ze segmentů -  průmysl, automobilový průmysl a strojírenství (více než 40%).

Zpracování výsledků se chýlí ke konci a Vy se můžete těšit i na porovnání s výsledky z roku 2013. Jaký je trend ve vývoji mzdových ukazatelů? Navýšil či naopak snížil se počet firemních benefitů? A v jakém segmentu se „vyplatí“ pracovat? Na tomto místě Vám přinášíme souhrnné informace. Ty detailní přineseme již brzy.

Další zprávy z této kategorie

  • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
  • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
  • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...