studie

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích 2020 3. část

Finanční útvary firem jsou formovány nejen požadavky vedení společnosti na odborné zastřešení činností finančního řízení,ale i zvyklostmi místního prostředí dané země a prosazovanými standardy z úrovně mateřských společností.

Hlavní účetní

Hlavní účetní má konečnou odpovědnost za účetnictví. Ve větších firmách pak nejen podle českých, ale i mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP…) včetně hlubších znalostí finančního řízení, manažerského účetnictví, auditu a vnitřních kontrolních systémů. U menších společností může plnit funkci hlavní účetní samostatná účetní.

Požadovaná praxe: 5-8 let

Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Chief Accountant

Nadřazená pozice: Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer

Podřízené pozice: Finanční účetní, Specialista IFRS, Daňový specialista

Popis pracovní pozice:

 • Zodpovědnost za účetnictví, daně a statutární reporting podle českých a mezinárodních standardů
 • Zajištění včasnosti a přesnosti provozního a eventuálně mzdového účetnictví od běžných účetních případů až po účetní závěrku včetně řešení daňové problematiky
 • Aktualizace účetních postupů dle požadavků regulativních orgánů a potřeb organizace
 • Aktualizace metodik účtování a alokace nákladů a výnosů dle požadavků controllingu
 • Provádění inventarizací
 • Zajišťování měsíčních závěrek (včetně IFRS, US GAAP…); iniciace opatření pro optimalizace závěrkových procesů napříč útvary
 • Konsolidace finančních výkazů a podnikové kombinace včetně řešení problémových míst (eliminace vzájemných vztahů, odložená daň, povinnost vykázání a zveřejnění)
 • Zajištění auditů a nastavení vnitřních kontrolních mechanismů
 • Udržování vztahů a komunikace s daňovými autoritami, auditory a právníky
 • Zajištění účetních a daňových auditů a komunikace s auditory
 • Součinnost při finančních kontrolách a kontrolách regulativních orgánů

IFRS Specialista

Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u větších společností, jejichž účetnictví musí odpovídat nejen českým, ale i mezinárodním účetním a regulačním standardům (IFRS, US GAAP, SOX…).

Požadovaná praxe: 3-5 let

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: -

Nadřazená pozice: Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Hlavní účetní

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Zodpovědnost za reporting podle mezinárodních standardů
 • Zajišťování měsíčních závěrek (včetně IFRS apod.); iniciace opatření pro optimalizace závěrkových procesů napříč útvary
 • Zpracování konsolidované účetní závěrky nebo příprava podkladů pro konsolidaci (včetně IFRS apod.)
 • Sestavování statutárního a manažerského reportingu (dle CAS, IFRS, US GAAP); implementace a dodržování skupinových reportingových standardů a politik; segmentace reportingu
 • Konsolidace finančních výkazů a podnikové kombinace včetně řešení problémových míst (eliminace vzájemných vztahů, odložená daň, povinnost vykázání a zveřejnění)
 • Kontrola dodržování účetních pravidel v jednotlivých společnostech koncernu za účelem správného a průkazného vedení konsolidovaného účetnictví dle mezinárodních standardů
 • Podpora specifických oblastí (např. transfer pricing a dokumentace transferových cen; cash pooling)
 • Příprava podkladů pro účetní a daňové audity a komunikace s auditory

Daňový specialista

Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u větších společností, v nichž je prostor k lokálním popř. koncernovým daňovým optimalizacím.

Požadovaná praxe: 3-5 let

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Tax Specialist

Nadřazená pozice: Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Hlavní účetní

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Příprava podkladů na zpracování daňových přiznání a vedení potřebných evidencí podle jednotlivých druhů daní
 • Kontrola účetních dokladů, záznamů a informací ke zjišťování daně
 • Vedení daňového výkaznictví
 • Řešení daňových otázek spojených s nepřímými daněmi a cly (DPH, spotřební daně, cla v ČR, v EU)
 • Řešení daňových otázek při využívání podpory z veřejných zdrojů (investiční pobídky, fondy EU, jiné dotace a granty)
 • Spolupráce na daňovém plánování při podnikových transakcích, mezinárodním zdanění, transferových cenách s mateřskou a sesterskými společnostmi
 • Spolupráce s finančními úřady při realizaci kontrol a revizí
 • Kontrola registračních a oznamovacích povinností a dalších vztahů ke správci daně
 • Metodický výklad k daňovým postupům a zákonům

Finanční účetní

Finanční účetní odpovídá za vedení podvojného účetnictví v jednotlivých účetních agendách.

Požadovaná praxe: -

Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Accountant

Nadřazená pozice: Hlavní účetní

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Provádění účetních operací v organizaci
 • Vedení účetnictví v jednotlivých účetních agendách – závazky, pohledávky, mzdy, sklady, majetek, daně a poplatky
 • Kontrola a účtování prvotních dokladů – faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a zpracování bankovních výpisů
 • Sledování pohledávek a závazků, kontrola a čistění salda
 • Účtování leasingu a cestovní příkazy
 • Odepisování dlouhodobých aktiv
 • Vytváření rezerv a opravné položky
 • Příprava a kontrola podkladů pro DPH, DPPO a další daně
 • Příprava a kontrola podkladů pro auditory
 • Provádění inventarizace
 • Spolupráce na sestavování účetních závěrek

V příštím měsíci si projdeme kompetence pro pozice - Treasury specialista a projdeme si společně Přehled kompetenčních profilů napříč typovými pozicemi.

Další zprávy z této kategorie

 • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
 • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...