studie

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích 2020 2. část

Finanční útvary firem jsou formovány nejen požadavky vedení společnosti na odborné zastřešení činností finančního řízení,ale i zvyklostmi místního prostředí dané země a prosazovanými standardy z úrovně mateřských společností.

Finanční controller

U menších firem je pozice finančního controllera přímo podřízena finančnímu řediteli. U větších firem se útvar controllingu člení na vícero specializovaných oddělení (např. controlling prodeje x controlling výroby). U decentrálně řízených firem pak přechází pozice controllera na nižších úrovních obvykle do univerzálnější podřízené podoby (Ekonom resp. pozice typu Business Administration Officer).

Požadovaná praxe: 2-4 roky

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Controller, Business Controller, Controller prodeje, Výrobní controller

Nadřazená pozice: Finanční ředitel (Chief Financial Officer, CFO), Výkonný ředitel, Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Vedoucí controllingu

Podřízené pozice: Finanční analytik, Specialista reportingu, Ekonom

Popis pracovní pozice:

 • Tvorba komplexního reportingu o hospodaření společnosti a klíčových indikátorech vývoje
 • Analýzy marže/krycího příspěvku a analýzy ziskovosti v rámci produktového portfolia, zákaznických segmentů a organizačních jednotek
 • Řízení operativních a investičních nákladů a celkové výsledovky
 • Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů, činností a procesů
 • Aktualizace metodik alokace nákladů a výnosů, zejména pravidel pro kalkulační postupy a alokace nepřímých nákladů
 • Příprava podkladů pro cenotvorbu včetně vedení evidencí s ní souvisejících
 • Koordinace přípravy finančních plánů, příprava podkladů, tvorba plánů
 • Spolupráce na určování výkonnostních cílů a ukazatelů pro jednotlivé útvary a obchodní / provozní jednotky / skupiny
 • Sestavování rozpočtů pro celou organizaci, jednotlivé organizační celky, jednotky či útvary dle požadovaných kritérií nebo vybraných ukazatelů
 • Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel, analýzy typu skutečnost versus plán
 • Tvorba propočtů očekávání
 • Prezentace výsledků hospodaření a klíčových ukazatelů liniovým manažerům, iniciace nápravných opatření u odpovědných osob

Specialista reportingu

Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u společností disponujících většími objemy dat a vyššími nároky na jejich zpracování. Je vyžadována pokročilá znalost IT technologií a sofistikovanějšího zpracování dat. Do této pozice často nastupují bývalí zaměstnanci poradenských firem.

Požadovaná praxe: 2-4 roky

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického nebo technického zaměření

Alternativní názvy: Specialista Business Intelligence (BI), Senior analytik

Nadřazená pozice: Finanční manažer, Vedoucí controllingu, Finanční controller

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Strukturování a segmentace reportingu do uceleného systému reportingu
 • Implementace a dodržování firemních / skupinových reportingových
 • standardů a politik
 • Design pravidelných reportů pro řízené oblasti na vyžádání liniových manažerů a dalších uživatelů
 • Tvorba nestandardních reportů na vyžádání vedení podniku, liniových manažerů a dalších uživatelů
 • Spolupráce na reportingu pro mateřskou společnost
 • Spolupráce na reportingu pro státní a regulativní orgány
 • Získávání, kontrola, úprava a agregace dat z různých datových zdrojů společnosti (např. CRM, provozní systémy – prodej, výroba, logistika, finanční účetnictví), pokročilá práce s databázovými nástroji
 • Rozvoj informační nadstavby popř. informační samoobsluhy nad provozními systémy v podobě manažerského informačního systému s využitím BI technologií ve spolupráci s útvarem informačních systémů

Finanční analytik

Požadovaná praxe: -

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického 

Alternativní názvy: Business Analyst, Junior Controller

Nadřazená pozice: Finanční manažer, Vedoucí controllingu, Finanční controller

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Příprava a zpracování podkladů pro provádění finančních analýz pro potřeby organizace
 • Zpracovávání pravidelného a rutinního reportingu o hospodaření podniku a organizačních jednotek
 • Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel
 • Navrhování dílčích opatření a změn v rozpočtech v případě jejich neplnění
 • Analýzy marže/krycího příspěvku a dílčí analýzy ziskovosti v rámci produktového portfolia, zákaznických segmentů a organizačních jednotek
 • Vyhodnocování efektivnosti a návratnosti standardních investic
 • Rozbor účetní závěrky a finanční situace podniku včetně sestavení ukazatelů ekonomické výkonnosti a finančního zdraví
 • Analýza vývoje vnitropodnikových a vnějších ekonomických podmínek a ekonomických i finančních ukazatelů
 • Vyhodnocení finanční situace firmy ve srovnání s ostatními firmami v rámci příslušného oboru
 • Asistence nadřazeným finančním pozicím

V příštím měsíci si projdeme kompetence pro pozice - Ekonom projektu, Hlavní účetní a IFRS specialista.

Další zprávy z této kategorie

 • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
 • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...