studie

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích 2020

Finanční útvary firem jsou formovány nejen požadavky vedení společnosti na odborné zastřešení činností finančního řízení,ale i zvyklostmi místního prostředí dané země a prosazovanými standardy z úrovně mateřských společností.

Následující materiál si klade za cíl:

 1. poskytnout vzorové popisy typických finančních pozic,
 2. ukázat typické kariérní cesty napříč finančními pozicemi,
 3. inspirovat vzorovou organizacní strukturou finančního útvaru.

Pevně věřím, že tento dokument se stane vhodnou pomůckou jak pro management finančních útvarů a personální útvary, tak pro všechny zájemce, kteří chtějí svou pracovní kariéru spojit s podnikovými financemi.

Ladislav Profota

předseda řídicího výboru

CAFIN

 

 

Tato kapitola obsahuje vzorové popisy těch pracovních pozic v rámci finančního útvaru, které jsou primárně zaměřeny na zabezpečení činností spojených s finančním řízením:

 

Každá z uvedených odborných pozic může být v případě vedení organizační jednotky (útvaru, oddělení apod.) spojena i s vykonáváním liniové manažerské funkce. V tomto případě dochází při zachování stejné odborné způsobilosti a rozsahu práce k podstatnému posílení manažerské role.

V následujícím textu jsou řešeny typové pozice s přímou vazbou na zabezpečení činností v oblasti finančního řízení. Řada pozic v praxi konkrétního podniku může mít širší rozsah pracovní náplně s nepřímou vazbou k finančnímu řízení (např. zabezpečení projektových administrativních činností ekonomem projektu, zastřešení oblasti IT či nákup finančním manažerem/finančním ředitelem apod.)

Kompetenční profil každé z uvedených typových pozic je rozdělen na odborné kompetence a osobnostní kompetence. Odborné kompetence jsou dále popsány mírou odborné znalosti a mírou provádění vybrané činnosti typovou pozicí.

Finanční manažer

V menší firmě má konečnou odpovědnost za finance a controlling. Ve větší firmě je mezistupněm k finančnímu řediteli, který má pak rozšířenou odpovědnost za další funkce (nákup, IT, logistika apod.). U řady zahraničních firem je nejvýše postaveným finančním manažerem dceřiné společnosti.

Požadovaná praxe: 4–6 let, na pozici CFO 6–10 let

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Finanční ředitel, Ekonomický ředitel, Ekonomický náměstek, Plant Controller

Nadřazená pozice:Finanční ředitel (Chief Financial Officer, CFO), Výkonný ředitel

Podřízené pozice: Finanční controller, Finanční analytik, Specialista reportingu, Hlavní účetní, Business, Administration Officer

Popis pracovní pozice:

 • Zastřešení podnikových financí a podpora vedení podniku v oblasti podnikových financí, komunikace s vedením společnosti.
 • Řízení ziskovosti podnikatelských jednotek, analýza produktového portfolia a zákaznických segmentů. Sledování a kontrola vývoje výnosů, nákladů, pohledávek, závazků a jejich dopadů do ziskovosti a cash-flow.
 • Celková administrace podnikového plánování a prosazení celofiremních standardů
 • Koordinace přípravy finančních plánů, příprava podkladů, tvorba plánů
 • Spolupráce na určování výkonnostních cílů a ukazatelů pro jednotlivé útvary
 • a obchodní / provozní jednotky / skupiny
 • Iniciace programů zvyšování výkonnosti; projektový management vybraných
 • interních projektů
 • Příprava „business case“, asset management, řízení investic a divestic
 • Finanční plánování, modelování a predikce cash flow
 • Zajišťování interního a externího financování, řízení vztahů s finančními institucemi
 • Finanční hodnocení projektů; sestavování a kontrola rozpočtů projektů
 • Provádění finančních analýz společnosti a příprava podkladů pro oceňování společnosti
 • Udržování vztahů a komunikace s daňovými autoritami, auditory a právníky; řízení finančních kontrol; rozvoj vztahů k regulativním orgánům

V příštím měsíci si projdeme kompetence pro pozice - Finanční controller, Specialista reportingu, Finanční analytik a Ekonom projektu.

Další zprávy z této kategorie

 • IFRS standardy v českých firmáchPracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
 • Zaostřeno na... Finanční manažerAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... Finanční ředitel Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... controlleraAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
 • Zaostřeno na... vedoucí controllinguAnalýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...